Spring til indhold

Nyheder

Indberetning af årsrapport 2023 på Tilbudsportalen - Information til offentlige tilbud og private tilbud med driftsoverenskomst
19.03.2024
Informationsbrev til private tilbud og revisorer – Årsregnskab 2023
22.01.2024
Guide til beregning af nøgletal for årsrapport 2023 til Tilbudsportalen
22.01.2024
Godkendelse via Fast-track forløb
21.12.2023

På baggrund af en kommunal indstilling, kan socialtilsynet generelt godkende en plejefamilie indenfor 6 uger, hvis betingelserne er opfyldte.

Socialtilsyn Øst inviterer til informationsmøde om årsregnskab og revisionsprotokollat
19.12.2023
Glædelig jul og godt nytår
19.12.2023

Socialtilsyn Øst ønsker alle vores samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

 

Socialtilsyn Øst udfaser pr. 1. januar 2024 brugen af opmærksomhedspunkter
28.11.2023

Af Social- og Boligstyrelsens faglige udtalelse fremgår det blandt andet, at socialtilsynene ikke bør anvende opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporterne.

Foreløbige tilsynstakster for 2024
31.10.2023
Socialtilsyn Østs årsrapport er nu offentliggjort
26.09.2023

Årsrapporten indeholder opgørelser om vores virke både antals- og kvalitetsmæssigt samt udvalgte fokusemner for 2022.

Ny faglig vejledning om kvalitetsvurdering af tema uddannelse og beskæftigelse - voksenområdet
03.07.2023

Faglig vejledning til socialtilsynets vurdering af kvaliteten i tilbud på voksenområdet

Redigeret oplysningsskema driftsorienteret tilsyn og ansøgning om ændring i plejefamiliens godkendelse
22.06.2023

For at gøre vores digitale løsninger på plejefamilieområdet mere brugervenlige, har vi redigeret i flere af løsningerne

Information om årsrapport og årsregnskab til private tilbud og revisorer
07.06.2023
Information om årsrapport til offentlige tilbud og private tilbud med driftsoverenskomst
07.06.2023
Præcisering vedrørende registrering og indberetning af magtanvendelser
31.01.2023
Ny indikator i Kvalitetsmodellen
31.01.2023
Samarbejde vedr. grundkurser for plejefamilier
23.12.2022

Socialtilsyn Øst og Socialtilsyn Hovedstaden indleder fra 1. januar 2023 et samarbejde om afholdelse af grundkurser for familier, der har ansøgt om at blive generelt godkendt plejefamilie.

Endelige tilsynstakster for 2023
22.12.2022

Socialtilsyn Øst har beregnet de endelige tilsynstakster for 2023. 

Foreløbige tilsynstakster for 2023
20.10.2022

Socialtilsyn Øst har nu beregnet de foreløbige tilsynstakster for 2023

Nogle flytninger udløser karensperiode
07.10.2022
Registrering og indberetning af brug af stofseler
27.09.2022
Pr. 01.01.2023 skal plejefamilier, der godkendes i Hjørring Kommune på grundkursus på Sjælland
23.09.2022
Justering af testindsatsen på social- og ældreområdet
10.09.2022
Nyt budgetskema til sociale tilbud
26.08.2022
Socialtilsyn Øst byder velkommen til de tilbud, som overgår til os pr. 1. juli 2022
01.07.2022
Orientering: Genoptagelse af testindsatsen på social- og ældreområdet
01.07.2022
Årsrapporten 2021
29.06.2022

Socialtilsyn Østs årsrapport for 2021 er nu færdig.

SYSTEMFEJL i EG Smart Designer
18.05.2022

Socialtilsyn Øst orienterer om, at der lige nu er en systemfejl i EG Smart Designer ved udfyldelse af vores oplysningsskemaer, ansøgningsskemaer mfl. Udfyld skemaerne uden afbrydelser, da muligheden for at gemme er ude af drift

Ny frist for indberetning af årsrapport og indsendelse af årsregnskab for private tilbud
06.05.2022
Indberetning af årsrapport og indsendelse af årsregnskab
04.04.2022
Temamøde om plejefamilieområdet
24.03.2022
Ændringer i selvbetjeningsskemaerne
21.02.2022
Ophør af coronarestriktioner på social- og ældreområdet
27.01.2022
Ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service - Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud
12.01.2022
Takster og objektiv finansiering 2022
13.12.2021

Socialtilsyn Øst har beregnet tilsynstakster for 2022.

Krav om mundbind eller visir på sociale tilbud og plejehjem m.v.
06.12.2021

Orientering om krav om anvendelse af mundbind eller visir for besøgende m.v. og ansatte på fællesarealer på sociale tilbud og plejehjem m.v.

Skærpelse af krav om coronapas for besøgende på sociale tilbud mv.
29.11.2021

Med Social- og ældreministereits udstedelse af bekendtgørelsen skærpes reglerne om coronapas for besøgende.

Krav om coronapas for besøgende på sociale tilbud mv.
16.11.2021

Social- og ældreministeriet udsteder en bekendtgørelse om krav om coronapas på Sociale- og ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af COVID-19 på baggrund af Epidemikommissionens indstilling til regeringen.

Socialstyrelsens årsrapport 2020 om socialtilsynene
29.10.2021

Socialstyrelsen har udgivet årsrapporten 2020 om socialtilsynenes virksomhed.

Tilkøbskatalog 2022
07.10.2021

Socialtilsyn Østs tilkøbskatalog for 2022 er nu udarbejdet

Indberetning af budget 2022 for sociale tilbud
28.09.2021

Tiden nærmer sig for indberetning af budget 2022.

Høringssvar afgivet af Socialtilsyn Øst
21.09.2021

Socialtilsyn Øst har afgivet et høringssvar i forbindelse med den politiske aftale vedrørende styrkelse af socialtilsynene. 

Foreløbige tilsynstakster for 2022
15.09.2021

Socialtilsyn Øst har nu beregnet de foreløbige tilsynstakster for 2022

Faglig vejledning om socialtilsynenes dialogforpligtelse
23.08.2021

Socialstyrelsen har udarbejdet en faglig vejledning om socialtilsynenes dialogforpligtelse.

Informationsmøde om ny-godkendelse af sociale tilbud
29.06.2021
Årsrapporten 2020
28.06.2021

Socialtilsyn Østs årsrapport for 2020 er nu færdig.

BPA - indsendelse af årsregnskab og indberetning af årsrapport
23.06.2021

Som følge af de særlige omstændigheder som vores samfund er i, er fristen for indsendelse af årsregnskab og revisionsprotokollat for 2020 for virksomheder, omfattet af lov om socialtilsyn § 18a, udsat til 30. juni 2021, såfremt regnskabsåret 2020 blev afsluttet 31. december.

Ny-godkendte tilbud og plejefamilier i 4. kvartal 2019
08.03.2021


Feedback

Sidst opdateret

05.07.2022

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen