Spring til indhold

Ansøg om godkendelse som plejefamilie eller plejefamilie til støtteophold

Der er tre trin man skal igennem for at ansøge om godkendelse som plejefamilie eller plejefamilie til støtteophold.

  1. Deltag i et valgfrit informationsmøde, hvor I får mere at vide om, hvad vi lægger vægt på hos en familie, der ønsker at blive godkendt som plejefamilie eller plejefamilie til støtteophold
  2. Deltagelse i lovpligtigt grundkursus
  3. Ansøg på Tilbudsportalen

 

Trin 1: Deltagelse i informationsmøde



Vi anbefaler, at I deltager i et af vores informationsmøder for kommende plejefamilier og plejefamilier til støtteophold.

Tilmelding til informationsmøde

Trin 2: Tilmelding til grundkursus



Hvis du søger om godkendelse sammen med en partner, skal I deltage i kurset sammen.

Hvis I ikke kan deltage i de grundkurser, som ligger i tilmeldingen, skal I vente med at ansøge. Der vil løbende blive tilbudt flere kurser. 

Tilmelding til grundkursus

Trin 3: Ansøg på Tilbudsportalen



Skal først udfyldes, når I er tilmeldt et grundkursus.

Udfyldelse og indsendelse af ansøgningsskemaet sker via Tilbudsportalen. På Tilbudsportalen står, hvilke bilag I skal uploade i forbindelse med ansøgningen.

Det kan være aktuelt at indhente andre oplysninger, herunder helbredsoplysninger og oplysninger fra jeres kommune. I disse situationer vil I blive bedt om samtykke. Det er vigtigt, at alle oplysninger udfyldes og relevante bilag uploades, da disse indgår i godkendelsesprocessen.

 

Ansøg på Tilbudsportalen

Godkendelsesprocessen



Formålet med godkendelsesprocessen

Der er flere formål med processen.

  • I skal have tilstrækkelig viden om livet som plejefamilie eller plejefamilie til støtteophold til at kunne tage kvalificeret stilling til jeres ønske om at blive plejefamilie eller plejefamilie til støtteophold.
  • Socialtilsyn Øst skal lære jer så meget at kende, at vi kan vurdere jeres egnethed til at blive plejefamilie.
  • I skal forberedes til opgaven som plejefamilie.

Afklaring af hvilke plejebørn (antal og udfordringer), der matcher jeres kompetencer og ønsker.

Godkendelsesprocessen

Godkendelsesrammen



Feedback

Sidst opdateret

23.04.2024

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen