Spring til indhold

Ændringer og dispensationer

Hvis I som plejefamilie ønsker at ansøge om en ændring af jeres godkendelse eller at få en dispensation, skal det godkendes af Socialtilsyn Øst. 

En væsentlig ændring

Nogle ændringer i en plejefamilies godkendelse hører under ’væsentlige ændringer’. Det gælder fx, hvis I vil gå fra at være plejefamilie til at være aflastningsfamilie, hvis I gerne vil have plejebørn med en lavere belastningsgrad end hidtil eller gerne vil have reduceret antal pladser. 

Hvis I ønsker at ansøge om en ændring af jeres godkendelse eller at få en dispensation, skal I indsende et ansøgningsskema til Socialtilsyn Øst. Ansøgningsskemaet ’Ansøgning om ændring af eksisterende plejefamilie' finder I under Selvbetjening her på siden. 

Når vi har fået ansøgningsskemaet, vurderer vi det. Ønsker I fx at få udvidet antal pladser eller at få godkendelse til plejebørn med en højere belastningsgrad, skal vi ind og undersøge, om I har kompetencerne til at håndtere den ønskede ændring. Vi kommer ud på driftsorienteret tilsyn og laver en vurdering ud fra kvalitetsmodellen for plejefamilier. 

Herefter får I vores afgørelse. Enten i form af et nyt godkendelsesbrev eller i form af et afslag – eller et delvist afslag. Får I afslag eller delvist afslag, kan I klage til os. Hvis vi herefter fastholder vores afgørelse, sendes jeres sag videre til afgørelse i Ankestyrelsen. 

Dispensationer 

En dispensation kommer – til forskel fra en ændring af godkendelsen – på tale, når det drejer sig om en ændring, der ikke kan gives som en væsentlig ændring. Det kan være en – kortvarig – anbringelse af et plejebarn, der falder uden for godkendelsen. Eller en flytning på grund af vandskade, der indebærer, at plejebarnet sammen med resten af familien midlertidigt skal bo i en campingvogn. 

Vi behandler ikke anmodninger om dispensation, før vi har vurderet, om I generelt kan godkendes til ændringen. Så første skridt er altid at søge om en væsentlig ændring af godkendelsen. 

Som plejefamilie kan I klage til Ankestyrelsen, hvis I får afslag på jeres anmodning om dispensation.

 

 

 

 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

28.06.2021

Ansvarlig redaktør

Heidi Mødekjær