Spring til indhold

Ændringer og dispensationer

Hvis I som socialt tilbud ønsker at få en ændring af jeres godkendelse eller få en dispensation, skal dette godkendes af Socialtilsyn Øst. 

En væsentlig ændring

Nogle ændringer i jeres sociale tilbud er så omfattende, at de kræver en ændring af jeres godkendelse – det kan være ændring i antal pladser, ny målgruppe, ændring af de fysiske rammer eller et ønske om at tilføje en ny ydelse. I skal derfor indsende et ansøgningsskema til Socialtilsyn Øst. Ansøgningsskemaet Godkendelse af væsentlig(e) ændring(er) på eksisterende socialt tilbud finder I i højreboksen på denne side. 

En ændring er først gyldig fra den dag, Socialtilsyn Øst har godkendt den, og I har opdateret jeres oplysninger på Tilbudsportalen. 

Når vi har modtaget jeres ansøgningsskema, vurderer vi, om der er tale om en væsentlig ændring, der kræver en godkendelse, eller om der er tale om en ændring, der i stedet kræver en dispensation (se nedenfor.) Først når vi har vurderet ændringen til at være væsentlig, vil I blive opkrævet en takst for behandlingen af jeres ansøgning. Hvis vi har brug for yderligere informationer for at kunne behandle jeres ansøgning, kontakter vi jer. 

Taksten for væsentlige ændringer skal betales, når vi starter behandlingen af ansøgningen, jf. bekendtgørelse om socialtilsyn. 

Hvis vores afgørelse falder negativt ud, eller I ikke får fuldt medhold, kan I klage over afslaget. Klagefrister og klagevejledning følger med afslaget. 

Dispensationer 

En dispensation kommer – til forskel fra en ændring af godkendelsen – på tale, når det drejer sig om en ændring, der ikke kan gives som en væsentlig ændring. 

Socialtilsyn Øst behandler ikke anmodninger om dispensation, før vi har vurderet, om tilbuddet generelt kan godkendes til ændringen. Så første skridt er altid at søge om tilladelse til en væsentlig ændring af godkendelsen. 

Som socialt tilbud kan I klage til Ankestyrelsen, hvis I får afslag på jeres anmodning om dispensation.

 Feedback

Sidst opdateret

28.06.2021

Ansvarlig redaktør

Heidi Mødekjær

Takster

Se Socialtilsyn Østs takster her