Ændringer og dispensationer

Hvis I som socialt tilbud ønsker at få en ændring af jeres godkendelse eller få en dispensation, skal dette godkendes af Socialtilsyn Øst. 

En væsentlig ændring

Nogle ændringer i jeres sociale tilbud er så omfattende, at de kræver en ændring af jeres godkendelse – det kan være ændring i antal pladser, ny målgruppe, ændring af de fysiske rammer eller et ønske om at tilføje en ny ydelse. I skal derfor indsende et ansøgningsskema til Socialtilsyn Øst.

Ansøgningsskema til Godkendelse af væsentlig(e) ændring(er) på eksisterende socialt tilbud  

Vejledning om udfyldelse af ansøgning om ændring af eksisterende tilbud

En ændring er først gyldig fra den dag, Socialtilsyn Øst har godkendt den, og I har opdateret jeres oplysninger på Tilbudsportalen. 

Når vi har modtaget jeres ansøgningsskema, vurderer vi, om der er tale om en væsentlig ændring, der kræver en godkendelse, eller om der er tale om en ændring, der i stedet kræver en dispensation (se nedenfor.) Først når vi har vurderet ændringen til at være væsentlig, vil I blive opkrævet en takst for behandlingen af jeres ansøgning. Hvis vi har brug for yderligere informationer for at kunne behandle jeres ansøgning, kontakter vi jer. 

Taksten for væsentlige ændringer skal betales, når vi starter behandlingen af ansøgningen, jf. bekendtgørelse om socialtilsyn

Se takster her

Hvis vi giver helt eller delvist afslag på jeres ansøgning, kan I klage over afgørelsen. Klagefrister og klagevejledning følger med afslaget. 

Dispensationer 

En dispensation kommer – til forskel fra en ændring af godkendelsen – på tale, når det drejer sig om en ændring, der alene er tidsbegrænset. 

En afgørelse om fravigelse af godkendelse vil således have karakter af en midlertidig ændring af godkendelsen, hvor imod en væsentlig ændring, som medfører en ny godkendelse, vil have karakter af en permanent ændring af godkendelsen.

Det er ikke en forudsætning for at vi kan træffe afgørelse om dispensation, at I skal søge om en væsentlig ændring.

Som socialt tilbud kan I klage til Ankestyrelsen, hvis I får afslag på jeres anmodning om dispensation.

Senest opdateret 02-07-2024