Spring til indhold

Vores kerneopgave

”Socialtilsyn Øst skal bidrage til at sikre kvalitet og udvikling i sociale tilbud og plejefamilier, så børn, unge og voksne understøttes i at udnytte deres potentiale, oplevelse af livskvalitet og mestring af eget liv”.

Whistleblower-ordning

Alle kan henvende sig anonymt om bekymrende forhold i et socialt tilbud eller en plejefamilie. Socialtilsynet behandler altid din henvendelse, og dine oplysninger indgår som information om tilbuddet eller plejefamilien. Du får ikke et svar eller en tilbagemelding fra socialtilsynet om, hvilke tilsynsmæssige skridt din henvendelse fører til.

Du kan ringe på 72 36 14 53  eller udfylde en webformular, som du finder her

Læs mere om whistleblow-ordningen

Er du barn, ung, voksen eller pårørende

Det er vores opgave at holde øje med kvaliteten i plejefamilier og sociale tilbud. Ofte vil vi gerne tale med jer og høre jeres mening om det sted, I bor eller kommer.

Læs mere om, hvor I kan møde os, og hvad vores arbejde bliver brugt til her

Film fra Socialstyrelsen for børn mellem 4-8 år
Film fra Socialstyrelsen for børn mellem 9-12 år
Foldere fra Socialstyrelsen for anbragte børn

Aktiviteter

Informationsmøder for kommende plejefamilier: Tilmelding