Populære genveje

Nyheder

Whistleblow-henvendelser

Alle kan henvende sig anonymt om bekymrende forhold i et socialt tilbud eller en plejefamilie. Socialtilsynet behandler altid din henvendelse, og dine oplysninger indgår som information om tilbuddet eller plejefamilien.

Læs mere 

Socialtilsyn Øst som specialistfunktion

Vi varetager den samlede opgave med at godkende og føre tilsyn med delvis lukkede døgninstitutioner, delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger i hele landet.

Læs mere

Bliv plejefamilie eller åbn et socialt tilbud

Ønsker du at blive godkendt som plejefamilie

Læs mere

Ønsker du at etablere et opholdssted

Læs mere

Vil du vide mere om at være plejefamilie

Informationsmøder for kommende plejefamilier

Få mere vide om, hvad Socialtilsyn Øst lægger vægt på hos en familie, der ønsker at blive godkendt som plejefamilie eller plejefamilie til støtteophold.