Spring til indhold

Velkommen

Socialtilsyn Østs opgave er at sikre, at sociale tilbud til børn, unge og voksne har den fornøden kvalitet social fagligt, pædagogisk, økonomisk og juridisk.

Vi har et ønske om, at informationerne om vores myndighedsopgave er let tilgængelig for alle relevante brugere.

Vi håber, at I kan finde de oplysninger, I har brug for, på hjemmesiden. I er også altid velkomne til at skrive eller ringe til os.

Venlig hilsen

Trine Stokholm

 

Mindeord for Helle Kausgaard

Det er med sorg vi må orientere om, at tilsynskonsulent Helle Kausgaard  ganske pludseligt er afgået ved døden den 30. juni 2021.

Helle Kausgaard har været ansat i Socialtilsynet siden etableringen af socialtilsynet i forbindelse med tilsynsreformen i 2014. Helle var stærkt optaget af at bidrage til den bedste kvalitet i de sociale tilbud – til gavn for de borgere, som bor i tilbuddene. Helle var også engageret i udvikling af socialtilsynenes praksis både internt i socialtilsynet og eksternt, blandt andet når Socialstyrelsens auditfunktion inviterede dertil.

Vi vil savne Helle her i socialtilsynet – Helles hjælpsomhed, store faglige viden og hendes nærværende opmærksomhed både indad i tilsynet og udad i tilbuddene.    

Whistleblower-ordning

Alle socialtilsyn har en særlig ordning, så alle kan henvende sig anonymt om bekymrende forhold i et socialt tilbud eller en plejefamilie. Ordningen omfatter også forhold i virksomheder eller foreninger, der varetager opgaven som arbejdsgiver i ordninger med borgerstyret personlig assistance (BPA). 

Du kan ringe på 72 36 14 53  eller udfylde en webformular, som du finder her 

Læs mere om Whistleblowerordningen 

Er du barn, ung, voksen eller pårørende

Som offentlig myndighed er det vores opgave at holde øje med kvaliteten i plejefamilier og sociale tilbud. Ofte vil vi gerne tale med jer og høre jeres mening om det sted, I bor eller kommer.

Læs mere om, hvor I kan møde os, og hvad vores arbejde bliver brugt til her. I kan også se eller downloade materiale om socialtilsynet, der særligt er rettet mod børn og unge på anbringelsessteder.

Film fra Socialstyrelsen for børn mellem 4-8 år

Film fra Socialstyrelsen for børn mellem 9-12 år

Foldere fra Socialstyrelsen for anbragte børn

 

Aktiviteter

Informationsmøder for kommende plejefamilier: Tilmelding