Spring til indhold

Vores kerneopgave

”Socialtilsyn Øst skal bidrage til at sikre kvalitet og udvikling i sociale tilbud og plejefamilier, så børn, unge og voksne understøttes i at udnytte deres potentiale, oplevelse af livskvalitet og mestring af eget liv”.

Whistleblower-ordning

Alle kan henvende sig anonymt om bekymrende forhold i et socialt tilbud eller en plejefamilie. Ordningen omfatter også forhold i virksomheder eller foreninger, der varetager opgaven som arbejdsgiver i ordninger med borgerstyret personlig assistance (BPA). 

Du kan ringe på 72 36 14 53  eller udfylde en webformular, som du finder her

Læs mere om whistleblow-ordningen

Er du barn, ung, voksen eller pårørende

Det er vores opgave at holde øje med kvaliteten i plejefamilier og sociale tilbud. Ofte vil vi gerne tale med jer og høre jeres mening om det sted, I bor eller kommer.

Læs mere om, hvor I kan møde os, og hvad vores arbejde bliver brugt til her

Film fra Socialstyrelsen for børn mellem 4-8 år
Film fra Socialstyrelsen for børn mellem 9-12 år
Foldere fra Socialstyrelsen for anbragte børn

Aktiviteter

Informationsmøder for kommende plejefamilier: Tilmelding