Spring til indhold

Godkendelsen trin for trin

Når I ønsker at oprette et socialt tilbud – fx et botilbud, en døgninstitution, et alkoholbehandlingstilbud eller lign. – skal tilbuddet godkendes af et af landets fem socialtilsyn. Det sker for at sikre, at det nye tilbud har den fornødne kvalitet til den målgruppe, tilbuddet retter sig mod. I region Sjælland (minus Holbæk Kommune og plus Hjørring Kommune) er det Socialtilsyn Øst, der står for alle nygodkendelser og dermed også sikrer, at tilbuddet bliver optaget korrekt på Tilbudsportalen. 

En godkendelse tager udgangspunkt i både socialfaglige, pædagogiske, økonomiske og juridiske krav til kvaliteten. 

Hvis I ønsker at blive godkendt som nyt socialt tilbud, skal I først indsende et ansøgningsskema. Herefter er der en række faser i ansøgningsprocessen, før I får en afgørelse fra os. I kan til hver en tid ringe eller skrive til Socialtilsyn Øst og få vejledning i, hvad I skal gøre, hvis I er i tvivl. 

Procesplan

Til højre på denne side finder I en udførlig køreplan for ansøgningsfaserne – Procesplan for ny-godkendelse – med oplysninger om, hvordan en ny-godkendelse foregår: 

  • Hvilke typer af sociale tilbud skal godkendes af socialtilsynene?
  • Hvilke oplysninger skal Socialtilsyn Øst have – og hvornår?
  • Hvilke krav skal I leve op til for at blive godkendt?
  • Hvornår skal I indberette på Tilbudsportalen?
  • Hvad er taksten for ny-godkendelser?
  • Hvad er proceduren – trin for trin – fra ansøgningen er modtaget, til afgørelsen kan træffes? 

I højreboksen finder I også links til de skemaer, der henvises til i procesplanen. 

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden for nye tilbud er normalt op til 24 uger, fra vi har modtaget indbetaling af ny-godkendelsestaksten, til I modtager en afgørelse.

Inden vi begynder behandlingen af jeres ansøgning, skal taksten for ny-godkendelse jf. bekendtgørelsen om socialtilsyn være betalt. 

Taksten for godkendelse som socialt tilbud i 2019:

Foreløbige tilsynstakster for tilbud 2020

Plads antal

Tilsyn

Skærpet

Ny-godkendelse

Væsentlig ændring

0 - 7

34.373

3.437

35.310

7.902

8 - 24

41.247

4.125

42.372

9.482

25 - 49

68.745

6.875

70.619

15.804

50 +

103.118

10.312

105.929

23.706Feedback

Sidst opdateret

19.02.2020

Ansvarlig redaktør

Heidi Mødekjær