Spring til indhold

Grundkursus for netværksplejefamilier

I forbindelse med lovændringen ”Mere kvalitet i plejefamilier”, som trådte i kraft den 1. juli 2019, bortfalder kommunernes mulighed for at konkret godkende plejefamilier, mens godkendelsen af netværksplejefamilier forblev en kommunal opgave.

Socialtilsyn Øst udbyder, på opfordring fra kommunerne, grundkurser for netværksplejefamilier. Grundkurset opfylder det lovpligtige krav jf. §11 Bekendtgørelse om plejefamilier, med en varighed på 4 hele kursusdage, og vil adskille sig fra grundkurser til de generelt godkendte plejefamilier ved bl.a. at vægte det at være plejefamilie til et barn i ens nærmeste netværk.

Formålet med grundkurset er at ruste ansøgerne til opgaven som netværksplejefamilie ved bl.a. at skabe klarhed omkring rollen, blive følelsesmæssigt og mentalt bevidst om opgaven og opnå viden om, hvordan man støtter barnet i en positiv udvikling.

Grundkurset vil gennem øvelser, oplæg, drøftelser og film byde på følgende emner:

  • Den nye familie
  • Børns udvikling og identitetsdannelse
  • Omsorgssvigt og udviklingstraumer, tilknytning og mentalisering
  • Tab, sorg og krise
  • Kontakt, samvær og samarbejde
  • Inddragelse, selv- og medbestemmelse
  • Kommunikation og konfliktforståelse
  • Plejebarnets skolegang, fællesskaber og relationer
  • Samarbejde med anbringende kommune

 

For deltagelse og modtagelse af kursusbevis er der mødepligt alle 4 dage.

Vi fastlægger datoer for grundkurser for et år ad gangen, og der er plads til 30 personer på hvert hold.

Grundkurset vil blive afholdt v/Socialtilsyn Øst på Hotel Sidesporet, Ahlgade 1B, 4300 Holbæk.

Prisen for grundkurset er 4.268, - pr. person. Prisen inkluderer materiale, fuld forplejning og kursusbevis.

Tilmelding sker ved henvendelse til Lisbeth S. Helgesen, lissh@holb.dk, tlf.: 72362431

 

De næste kurser i 2022 er:

  • Den 27. og 28. oktober + 14. og 15. november

 

Kurser i 2023:

Den 1. og 2. maj + 15. og 16. maj

Den 9. og 10. oktober + 23. 24. oktoberFeedback

Sidst opdateret

06.09.2022

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen