Spring til indhold

Godkendelsen trin for trin

Når I ønsker at oprette et socialt tilbud – fx et botilbud, en døgninstitution, et alkoholbehandlingstilbud eller lign. – skal tilbuddet godkendes af et af landets fem socialtilsyn. Det sker for at sikre, at det nye tilbud har den fornødne kvalitet til den målgruppe, tilbuddet retter sig mod. I region Sjælland (minus Holbæk Kommune og plus Hjørring Kommune) er det Socialtilsyn Øst, der står for alle nygodkendelser og dermed også sikrer, at tilbuddet bliver optaget korrekt på Tilbudsportalen. 

En godkendelse tager udgangspunkt i både socialfaglige, pædagogiske, økonomiske og juridiske krav til kvaliteten. 

Hvis I ønsker at blive godkendt som nyt socialt tilbud, skal I først ansøge om det. Herefter er der en række faser i ansøgningsprocessen, før I får en afgørelse fra os. I kan til hver en tid ringe eller skrive til Socialtilsyn Øst og få vejledning i, hvad I skal gøre, hvis I er i tvivl. 

I boksen til højre finder I links til Tilbudsportalen, hvor I kan ansøge. For at kunne ansøge via Tilbudsportalen, kræver det at I har oprettet et CVR.nr. for det tilbud i ønsker at oprette.

Inden I indsender ansøgningen via Tilbudsportalen, tilbyder Socialtilsyn Øst et forberedende vejledningsmøde. På det forberedende vejledningsmøde kan I fx få overordnet vejledning i forhold til fx, budget, vedtægter, krav til boligformer, målgruppebeskrivelse og metoder/faglige tilgange m.v., inden I starter indberetningen på Tilbudsportalen. Dette forberedende vejledningsmøde skal ses som et tilbud til dig som ansøger – og er ikke en del af selve ansøgningsprocessen. Forud for mødet skal I fremsende en række oplysninger til os, omkring det tilbud I ønsker at starte.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden for nye tilbud er normalt op til 24 uger, fra vi har modtaget indbetaling af ny-godkendelsestaksten, til I modtager en afgørelse.

Inden vi begynder behandlingen af jeres ansøgning, skal taksten for ny-godkendelse jf. bekendtgørelsen om socialtilsyn være betalt. 

Efter indbetaling af takst, vil I blive inviteret til et vejledningsmøde, hvor der deltager tilsynskonsulenter, juridisk konsulent samt en økonomisk konsulent. Dette møde tager afsæt i den indsendte ansøgning.

Efter vejledningsmødet vil Socialtilsyn Øst – når vi har modtaget alt relevant materiale, samt at I har udfyldt det spørgeskema som I kan finde link til i boksen her til højre – anmelde tilsynsbesøg. Ved tilsynsbesøget besigtiger vi de fysiske rammer, gennemgår det fremsendte materiale, Tilbudsportalen samt kvalitetsmodellens 7 temaer.

Herefter vil sagen blive endeligt behandlet, og afsluttes med, at der træffes afgørelse i sagen.

Takst for godkendelse som socialt tilbud i 2024:

Plads antal

Tilsyn

Skærpet

Ny-godkendelse

Væsentlig ændring

0 - 7

41.001

4.100

42.587

9.618

8 - 24

49.202

4.920

51.105

11.542

25 - 49

82.003

8.200

85.175

19.237

50 +

123.004

12.300

127.762

28.855Feedback

Sidst opdateret

07.02.2024

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen