Spring til indhold

Præcisering vedrørende registrering og indberetning af magtanvendelser

31.01.2023

En orientering fra Social- og Ældreministeriet præciserer tidsfristerne for registrering og indberetning af magtanvendelser på voksenområdet.

Orienteringen kan ses her:

Orientering om registrering og indberetning af magtanvendelser foretaget efter servicelovens §§ 124 c-129 a, 136 a, 136 c, 136 d og 136 f. 

Vi hæfter os især ved, at der med indberetning ”månedligt” forstås, at registreringer på voksenområdet foretaget inden for en periode på 31 dage indberettes samlet ved periodens udløb med en fast frekvens.

Vi kan desuden oplyse, at den tilsvarende frist på børne- og ungeområdet, jf. bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge, skal forstås som ved udgangen af en kalendermåned og ikke som på voksenområdet som en periode på 31 dage.Feedback

Sidst opdateret

31.01.2023

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen