Spring til indhold

Socialstyrelsens årsrapport 2020 om socialtilsynene

29.10.2021

Årsrapporten er udarbejdet dels på baggrund af de fem socialtilsyns årsrapporter og dels på data fra socialtilsynene. Derudover kan indgå data fra evalueringen af tilsynsreformen, der blev udgivet i 2018.

Årsrapporten gør status på de fem socialtilsyns virksomhed i 2020. Årsrapporten indeholder endvidere udviklingen i en række nøgletal siden 2017, som viser udviklingen i socialtilsynenes opgaver med at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier. Årsrapporten for 2020 har derudover et særligt tematisk fokus på plejefamilieområdet, herunder implementeringen og anvendelsen af godkendelseskonceptet for plejefamilier, samt udviklingen i antallet af plejefamilier.

Årsrapporten om socialtilsynene 2020Feedback

Sidst opdateret

24.02.2023

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen