Spring til indhold

Nogle flytninger udløser karensperiode

07.10.2022

Som følge af en ændring af lov om socialtilsyn, blev det den 1. juli 2022 indført, at hvis et tilbud eller en plejefamilie flytter til en adresse, der ligger uden for Socialtilsyn Østs tilsynsområde, vil tilbuddet eller plejefamilien, fortsat høre under Socialtilsyn Øst i et år fra det tidspunkt, hvor oplysningen om adresseændringen er tilgængelig for socialtilsynet. På plejefamilieområdet vil det være datoen for flytningen, som familien selv har oplyst til folkeregistret.

Det er derfor vigtigt, at I orienterer jeres tilsynskonsulent om flytningen, inden I er flyttet til en ny adresse, så vi kan registrere jeres flytning med den korrekte dato.Feedback

Sidst opdateret

07.10.2022

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen