Spring til indhold

BPA - indsendelse af årsregnskab og indberetning af årsrapport

Husk at indsende årsregnskab og revisionsprotokollat senest d. 30. juni 2021
23.06.2021

Som følge af de særlige omstændigheder som vores samfund er i, er fristen for indsendelse af årsregnskab og revisionsprotokollat for 2020 for virksomheder, omfattet af lov om socialtilsyn § 18a, udsat til 30. juni 2021, såfremt regnskabsåret 2020 blev afsluttet 31. december.

Vi skal dog gøre opmærksom på, at regnskabet skal fremsendes umiddelbart efter revisionens afslutning, dog ikke senere end 30. juni 2021.     

Regnskabet skal være revideret af en godkendt revisor. Regnskabet skal aflægges efter årsregnskabsloven og revisionen skal foretages i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn.

Socialtilsyn Øst skal særligt henlede opmærksomheden på, at regnskabet alene skal omfatte de BPA relaterede aktiviteter.

Regnskab og protokol skal indsendes på socialtilsynost@holb.dk eller på sikkerpost siksocost@holb.dkFeedback

Sidst opdateret

05.07.2022

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen