Spring til indhold

Ny frist for indberetning af årsrapport og indsendelse af årsregnskab for private tilbud

06.05.2022

Fristen for indsendelse af årsrapport (den særlige indberetning) på Tilbudsportalen for private tilbud udskydes permanent fra 1. maj til 1. juli. Fristen for indsendelse af årsregnskab og revisionsprotokol udskydes ligeledes fra 1. maj til 1. juli. Ændringen i fristen gælder fra og med regnskabsåret 2021.

Ændringen skyldes ny lovgivning om bogføring, hvori det bl.a. indgår at virksomheders frist for at indlevere årsrapport til Erhvervsstyrelsen fra og med regnskabsåret 2021 rykkes permanent til 1. juli.

Ændringen har ingen indflydelse på frister for kommunale og regionale tilbud samt private tilbud, som har en driftsaftale. Fristen for indberetning af årsrapport på Tilbudsportalen vil derfor fortsat være 1. maj for disse tilbud.

Læs orientering fra ministeriet herFeedback

Sidst opdateret

06.05.2022

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard