Spring til indhold

Indberetning af budget 2022 for sociale tilbud

28.09.2021

Private tilbud skal indberette budget 2022 senest d. 1. oktober 2021, mens kommunale og regionale tilbud skal indberette budget 2022 senest d. 15. november 2021. De kommunale og regionale tilbuds budgetter indberettes med forbehold for kommunalbestyrelsens eller regionsrådets godkendelse.

Budgettet skal indberettes på Tilbudsportalen i Socialstyrelsens budgetskema, som er tilgængelig på Tilbudsportalen. Socialtilsynet accepterer ikke budgetter indsendt på andre måder end via det officielle budgetskema i Excel.

Indsendelse af afdelingsbudgetter og takstberegninger

På nuværende tidspunkt er det alene muligt at indberette ét dokument pr. budgetår på Tilbudsportalen. Hvis der er afdelingsbudgetter, takstberegninger eller lign., som tilbuddet ligeledes ønsker at indberette til socialtilsynet udover tilbuddets samlede budget, så skal det gøres på følgende måde.

Der oprettes kopier af fanen med budgetskemaet i skabelonen, og i de nye faner kan man indtaste de enkelte afdelingsbudgetter. Ved tekniske udfordringer kan man i stedet for indsende alt materiale bortset fra tilbuddets samlede budget til socialtilsynets hovedpostkasse socialtilsynost@holb.dk.

Indsend budgetskema 2022 i en separat sag

For at sikre en hensigtsmæssig behandling af tilbuddets budgetskema 2022, er det væsentligt at tilbuddet indsender budgetskemaet i en separat sag. Dette skyldes at socialtilsynet skal behandle samtlige indsendte oplysninger i den enkelte sag, før oplysningerne kan godkendes på Tilbudsportalen.

Frister for behandling af budgetter

Budgetter, der er indberettet til socialtilsynene inden 1. oktober, skal være godkendt af socialtilsynet senest 1. januar, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt. Budgetter, der er indberettet til socialtilsynene mellem 1. oktober og 15. november, skal være godkendt af socialtilsynet senest 1. april, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt.Feedback

Sidst opdateret

28.09.2021

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen