Spring til indhold

Faglig vejledning om socialtilsynenes dialogforpligtelse

23.08.2021

Socialstyrelsen har udgivet en faglig vejledning om socialtilsynenes dialogforpligtelse

Den faglige vejledning om socialtilsynenes dialogforpligtelse henvender sig til tilsynskonsulenter og ledelsen i de fem socialtilsyn. Den giver en fælles faglig retning for, hvordan dialogforpligtelsen kan forstås og praktiseres i socialtilsynenes forskellige aktiviteter og møder med sociale tilbud og plejefamilier. Vejledningen skal understøtte, at de fem socialtilsyn omsætter deres lovbestemte dialogforpligtelse ensartet, systematisk og fagligt kompetent.

I Socialtilsyn Øst vil vi i den kommende tid arbejde internt med at omsætte vejledningens værdigrundlag og anbefalinger.

Interesserede kan finde vejledningen her: Faglig vejledning om socialtilsynenes dialogforpligtelseFeedback

Sidst opdateret

24.02.2023

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen