Spring til indhold

Pr. 01.01.2023 skal plejefamilier, der godkendes i Hjørring Kommune på grundkursus på Sjælland

23.09.2022

Socialtilsyn Øst har besluttet, at ”hjemtage” undervisningen i nygodkendelser af plejefamilier i Hjørring Kommune. Det betyder, at er man bosiddende i Hjørring Kommune og ønsker at blive godkendt som plejefamilie, skal man pr. 01.01.2023 til Sjælland og gennemgå undervisningen på de 2 x 2 dage.

Grunden til hjemtagelse af undervisningen skyldes hovedsageligt 4 årsager:

1. Den styrkede sammenhæng mellem underviser og godkendelseskonsulenter

Når Socialtilsyn Øst selv forestår såvel undervisning som godkendelsesbesøg, får vi et bedre kendskab til jer som familier og vil derfor også være bedre i stand til nuancere vores godkendelse samt vejlede jer ift. match af opgave.

2. Flere pladser pr. hold

Tidligere købte Socialtilsyn Øst sig til pladser i et andet tilsyn og havde derfor kun få pladser pr. hold. Dette betød, at nogle familier kunne opleve ventetid, for at få tilbudt kursus. Vi vil med den nye ordning ikke længere have begrænsning af pladser, hvilket forventes at give mindre ventetid for jer som familier.  

3. Øget kursusfrekvens

Pr. 01.01.2023 slår Socialtilsyn Øst vores undervisning sammen med Socialtilsyn Hovedstaden, så vi har mulighed for at udbyde flere kursus end tidligere. Det betyder, at vi kan tilbyde en øget service både overfor jer som familier samt overfor kommunerne, som mangler pleje- og aflastningsfamilier.

4. Nødvendig for at kunne honorere fast-track ordning

Det forventes at der pr. 01.01.2023 kommer en lovændring, hvor Socialtilsynene i særlige tilfælde, skal kunne tilbyde et fast-track, dvs. en særlig hurtig godkendelsesprocedure. Det er ikke jer som familier der kan vælge en fast-track godkendelse, men kommunerne, der kan indstille til det. Det har i den forbindelse været nødvendigt, at øge frekvensen af kurser, for at kunne honorere dette. Socialtilsyn Øst og Socialtilsyn Hovedstaden har derfor besluttet, at lægge deres kurser sammen, så vi pr. 01.01.2023 vil kunne imødekomme dette krav.

Det er i forbindelse med hjemtagelse af kursene til Sjælland besluttet, at Socialtilsyn Øst betaler 2 x 2 overnatninger i forbindelse med undervisningen. Dette for at man kan komme aftenen før og være klar til undervisning næste morgen og så endnu en overnatning mellem de 2 kursusdage. Socialtilsyn Øst betaler herudover fortsat kursus og forplejningen under kurset. Man skal som deltager fortsat selv betale for dagene i form af ferie, afspadsering eller lign., forplejning udover kurset samt transport til og fra kurset.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte koordinator for nygodkendelser af plejefamilier, Runa Krabbenhøft på tlf. 72 36 30 03.

 Feedback

Sidst opdateret

23.09.2022

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen