Spring til indhold

Socialtilsynet udfaser opmærksomhedspunkter

Socialtilsyn Øst udfaser pr. 1. januar 2024 brugen af opmærksomhedspunkter
28.11.2023

Social- og Boligstyrelsen har i september 2023 publiceret en faglig udtalelse om indholdet i socialtilsynenes tilsynsrapporter. Formålet med den faglige udtalelse er at sikre en ensartethed på tværs af de fem sociale tilsyn. Af den faglige udtalelse fremgår blandt andet: 

”Socialtilsynene bør ikke anvende såkaldte opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporterne. Socialtilsynene bør i stedet sikre, at eventuelle mangler er afspejlet i kvalitetsvurderingen, så det er tydeligt for det enkelte tilbud eller plejefamilie, hvor de bør forbedre kvaliteten. Det bør således fremgå tydeligt i den skriftlige vurdering af temaerne, hvis der er mangler ved kvaliteten, ligesom det bør afspejle sig i, at relevante indikatorer bedømmes lavt. Mangler i kvaliteten vil i stedet fremgå tydeligt i den samlede vurdering”.

Socialtilsyn Øst udfaser derfor pr. 1. januar 2024 brugen af opmærksomhedspunkter, som vi tidligere har anvendt, når kvaliteten skulle forbedres.

Aktuelle opmærksomhedspunkter givet ved tilsyn 2023 vil fortsat være gældende. Vi vil i dialog med tilbud og plejefamilier følge op på disse ved tilsyn 2024.

Vi fortsætter med anvendelse af udviklingspunkter, når der er forhold, som med fordel kan udvikles, uden at der nødvendigvis er grund til at anfægte den samlede kvalitet i tilbuddet.Feedback

Sidst opdateret

28.11.2023

Ansvarlig redaktør

Heidi Mødekjær