Spring til indhold

Kurser

Socialtilsyn Øst udbyder nedenstående tilkøbskurser til pleje- og aflastningsfamilier.

Læs mere herunder:

Grundkursus for konkret godkendte plejefamilier

Socialtilsyn Øst udbyder grundkurser for plejefamilier (herunder aflastningsfamilier), der bliver konkret godkendt.

Grundkurserne vil blive udbudt i det omfang, der er pladser.

For såvel døgnpleje som aflastningsfamilier gælder det, at kurset er på 4 dage, fordelt på 2 x 2 sammenhængende dage. Emner der lægger på de 4 dage, er af stor relevans for såvel aflastnings- som plejefamilier. Det betyder, at de aflastningsfamilier, der på sigt måtte ønske at blive godkendt til døgnpladser, ikke skal på et nyt kursus.

Socialtilsynet forestår kun selve undervisningsdelen, hvorfor kommunerne fortsat selv står for den egentlige godkendelse af familien.

På grundkurset undervises efter KRITH modellen, som er den model Socialstyrelsen seneste har fået udarbejdet til formålet. Alle undervisere er uddannede KRITH konsulenter. Der er som udgangspunkt 2 undervisere under hele kurset.

Undervisningen er en kombination af oplæg, film og øvelser. Der vil være hjemmeopgaver i form af artikler der skal læses samt mindre opgaver.  Der lægges vægt på dialogbaseret undervisning og at der kan differentieres i vægtningen efter kursisternes behov. Dog fastholdes det, at alle hold skal igennem samtlige emner.

Indholdet på grundkurset er i overskrifter:

Dag 1: Fokus på egen familie (Herunder hvad vil det sige at være aflastnings- eller døgnplejefamilie, hvad skal man medtænke i forhold til egen hverdag, egne børn, øvrige netværk m.m.)

Dag 2: Fokus på tilknytning, samarbejdet med det professionelle netværk og det moderne børnesyn (herunder hvad betyder tilknytningen og hvordan arbejder man med det, hvad vil det sige at være en professionel samarbejdspartner, forskelle i opdragelse af egne børn og plejebørn, risiko- og beskyttelsesfaktorer for børn og unge m.m.)

Dag 3: Fokus på forældresamarbejdet (herunder hvad er vigtigt, hvordan arbejder man med det samt sorg og krise m.m.)

Dag 4: Fokus på lovgivning og matchning (herunder hvordan foregår en sag i kommunen, tavshedspligt, underretningspligt, formålet med handleplaner, hvordan sammensættes løn for plejefamilier, Lov om voksenansvar og hvordan matches et barn til plejefamilie m.m.)

Der er ved afslutning af hvert grundkursus en anonym evaluering fra kursisterne, der løbende bruges til en vurdering af eventuelle ændringer og justeringer.  Kurset afsluttes med kursusbeviser.

Såfremt Socialtilsyn Øst under grundkurset bliver opmærksom på noget, der kan give en bekymring for en families tilgang eller evner i forhold til en fremtidig opgave som henholdsvis døgn- eller aflastningsfamilie, vil socialtilsynet underrette den pågældende familie samt betalende kommune herom.

Grundkurset retter sig til familier, der som udgangspunkt skal varetage en almindelig opgave som konkret aflastning eller døgnpleje. Det betyder, at kurserne ikke retter sig mod familier, der skal godkendes til netværksopgaver, da socialtilsynet finder, at der i disse opgaver vil være nogle andre dilemmaer og derfor også et andet fokus for undervisningen.

Socialtilsyn Øst holder løbende kurser. 

Alle grundkurser finder sted i Holbæk på adressen:

  • Seminarieparken 2, 4300 Holbæk

Grundkurserne ligger over fire hverdage i 2 x 2 sammenhængende dage. 

 

Pris for kurset er kr. 3.250, hvilket dækker undervisning, forplejning på kurset samt kursusmaterialer.

Ved yderligere spørgsmål eller ønske om køb af grundkursus, kan rettes henvendelse til koordinator Runa Krabbenhøft, e-mail: runkr@holb.dk eller tlf.nr. 72 36 30 03

 

Hvad er KRITH

Katalog over tilkøbsydelser 2019 - undervisning og konsulentbistand.Se tilkøbsydelser 2019 herFeedback

Sidst opdateret

06.09.2018

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen