Spring til indhold

3+3 akutanbringelse

I sjældne tilfælde kan en kommune have brug for at anbringe et barn eller en ung i en familie, der ikke er godkendt som plejefamilie. 

I de tilfælde kan kommunen efter lov om social service visitere barnet eller den unge til en ikke-godkendt plejefamilie i op til tre uger. 

Kommunen skal orientere Socialtilsyn Øst om visitationen. Hvis særlige grunde taler for det, kan Socialtilsyn Øst træffe afgørelse om, at den ikke-godkendte plejefamilie må benyttes i yderligere tre uger (deraf betegnelsen 3+3-akutanbringelse).

Behov, klageadgang og visitation

Der kan være forskellige grunde til, at denne type placering kan være nødvendig. Fx kan behovet fra kommunens side om at bruge denne bestemte familie opstå, før en godkendelse er helt på plads. 

Der er klageadgang for kommunen, hvis Socialtilsyn Øst ikke kan godkende de tre ugers forlængelse.

Det er den anbringende/visiterende kommune selv, der har tilsynsforpligtelsen, både i de første tre uger og i de efterfølgende. Socialtilsyn Øst har først tilsynsforpligtelsen i det øjeblik, en eventuel ny plejefamilie er generelt godkendt hos os.Feedback

Sidst opdateret

06.05.2019

Ansvarlig redaktør

Iris Birgitte Christiansen