Spring til indhold

Whistleblower funktion

Alle borgere kan henvende sig anonymt til Socialtilsyn Øst for at anmelde forhold på socialt tilbud, herunder plejefamilier.

 

Henvendelsen behandles altid som anonym, medmindre du direkte tilkendegiver andet.

 

Læs mere om Whistleblower funktion

Magtanvendelser

Her kan du læse om magtanvendelser i sociale tilbud. 

 

Læs mere om magtanvendelser i sociale tilbud

Bliv godkendt som plejefamilie eller Socialt tilbud

Har du et ønske om at blive godkendt som plejefamilie eller åbne et opholdssted kan du finde mere her.

 

Læs mere om godkendelse for plejefamilier

 

Læs mere om godkendelse for sociale tilbud