Spring til indhold

Nyheder

Tilkøbskatalog 2019 (foreløbig)
18.09.2018

Socialtilsyn Øst har udarbejdet et tilkøbskatalog over en række tilkøbsydelser vi tilbyder kommunerne. 

Kommuneinformation for ny-godkendelser af plejefamilier
22.08.2018

Her kan du læse mere om, hvor mange plejefamilier Socialtilsyn Øst har godkendt i 2018.

Frist for indberetning af budget 2019 for sociale tilbud
24.07.2018

Tiden nærmer sig for indsendelse af budget 2019.

Søg støtte til voldsforebyggelse
25.06.2018

Socialstyrelsen udbyder voldsforebyggende indsatsforløb. Forløbene retter sig både mod tilbuddene og forvaltningerne i kommuner og regioner.

 

Årsrapporten 2017
11.06.2018

Læs Socialtilsyn Østs årsrapport her

Tilsynsreformen er nu blevet evalueret
30.05.2018
Akut placering af borger (3+3)
04.04.2018

En kommune kan efter Lov om Social Service § 4, stk. 4 ved akut behov, og hvis der ikke findes et egnet godkendt tilbud, i op til 3 uger placere en borger i et ikke godkendt tilbud.

Ændring af praksis i brugen af dispensationer
31.01.2018

Det har hidtil været muligt for tilbud og plejefamilier at søge om en dispensation fra deres godkendelse, hvis særlige forhold gjorde sig gældende. 

Nyhedsbrev januar 2018
11.01.2018

Information om ny godkendelser i Socialtilsyn Øst

BPA
02.01.2018

Socialtilsynet har pr. 1. januar 2018, fået til opgave at godkende og føre tilsyn med foreninger og private virksomheder, der varetager eller ønsker at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 i lov om social service.

De fem Socialtilsyn udsender en spørgeskemaundersøgelse d. 4/12-17
29.11.2017

De fem socialtilsyn sender mandag den 4. december 2017, en invitation til alle plejefamilier og sociale tilbud, om at deltage i en national spørgeskemaundersøgelse.

 

Socialtilsyn Øst flytter og får ny adresse
28.11.2017

Pr. 1/12-17 får Socialtilsyn Øst ny adresse.

I den forbindelse holder vi lukket mandag d. 4/12-17

 

Informationsmøde for offentlige tilbud vedr. økonomisk tilsyn d. 26 september 2017
06.10.2017

Socialtilsyn Øst afviklede d. 26. september 2017 informationsmøde for offentlige tilbud vedr. økonomisk tilsyn.

Nyhedsbrev oktober 2017
04.10.2017

Information om ny godkendelser i Socialtilsyn Øst.

Socialtilsyn Østs foreløbige takster for 2018
08.09.2017
Styrelsen for Patientsikkerheds temaer for dets risikobaserede tilsyn i 2018
22.06.2017

Til orientering skal Socialtilsyn Øst videreformidle Styrelsen for Patientsikkerheds temaer for dets risikobaserede tilsyn i 2018.

Ny organisering i Socialtilsyn Øst
15.06.2017

Socialtilsyn Øst ændrede d. 14 juni 2017 organisationsstruktur.

 

Årsrapporten 2016
13.06.2017

Læs Socialtilsyn Øst's årsrapport her 

Grundkursus for konkret godkendte plejefamilier
23.05.2017

Socialtilsyn Øst har nu mulighed for at udbyde grundkurser for plejefamilier (herunder aflastningsfamilier), der bliver konkret godkendt.

Indsendelse af årsregnskab og indberetning af årsrapport
27.04.2017

Husk at indsende årsregnskab og indberette årsrapport senest d. 1. maj 2017.

Tilsyn med leverandører af ydelser efter servicelovens § 85
20.04.2017

Socialtilsyn Øst tilbyder nu tilsyn med leverandører af ydelser under servicelovens § 85.

160 tilbudsprofessionelle deltog ved Socialtilsyn Østs temadag om resultatdokumentation
09.03.2017

Resultatdokumentation og arbejdet med at dokumentere effekt er højt på de sociale tilbuds prioriteringslister i denne tid. Det er en af de vigtigste faglige udviklingstendenser der kendetegner både kommunal og privat tilbudspraksis i øjeblikket.

Nye skemaer til indberetning af magtanvendelser på voksen området
06.02.2017

Socialstyrelsen har revideret skemaerne til registrering og indberetning af magtanvendelse på voksenområdet. Som noget nyt er der også udarbejdet særlige skemaer i forbindelse med indgreb overfor domfældte med udviklingshæmning.

Indberetningsskema vedr. magtanvendelser overfor anbragte børn og unge
06.02.2017

Det nye indberetningsskema til brug ved magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten er nu tilgængelig på Socialstyrelsens hjemmeside. Skemaet skal anvendes fra 1. januar 2017

Nyhedsbrev december 2016
19.12.2016
Invitation til temamøde om socialtilsynets opgaver på plejefamilieområdet
14.12.2016

Socialtilsyn Øst og Socialtilsyn Hovedstaden inviterer til et fælles temamøde om socialtilsynets opgaver på plejefamilieområdet. Målgruppen for temamødet er ledere, familieplejekonsulenter og sagsbehandlere, der er beskæftiget på plejefamilieområdet.

Tilkøbskatalog 2017
09.12.2016

Socialtilsyn Øst har udarbejdet et tilkøbskatalog over en række tilkøbsydelser vi tilbyder til kommunerne. 

Temadag om Resultatdokumentation
30.11.2016

Socialtilsyn Øst inviterer til en temadag om resultatdokumentation

Tilkøbskurser om voksenansvar og magtanvendelser på børne- og ungetilbud
30.11.2016

Socialtilsyn Øst afholder kurser om voksenansvar og magtanvendelser på børne- og ungetilbud

Nyhedsbrev oktober 2016
14.10.2016
Socialtilsyn Østs foreløbige takster for 2017
30.09.2016
Nyhedsbrev juni 2016
30.06.2016
Orienteringsbrev vedr. vedtagelse af L162 og L163
24.06.2016

Vedtagelse af L162 om voksenansvar for anbragte børn og unge samt L163 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen (konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge m.v.)

Indsendelse af årsregnskab og indberettelse af årsrapport
26.04.2016

Husk at indsende årsregnskab og indberette årsrapport senest d. 1. maj 2016.

Notat om visitation til boformer efter servicelovens §§ 107 og 108
15.04.2016

Dette notat har til formål at hjælpe kommuner og socialtilsyn med forståelse af reglerne om visitation til boformer efter servicelovens §§ 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven.

Nyhedsbrev marts 2016
17.03.2016
Børn med funktionsnedsættelse i aflastning
09.03.2016

Plejefamilier, som udelukkende har børn med funktionsnedsættelse i aflastning 

Information om godkendelse af budget 2016
15.12.2015

Orientering til alle tilbud vedr. godkendelse af budget 2016.

Orientering om ankestyrelsens principafgørelse
12.11.2015

Læs orientering om ankestyrelsens principafgørelse vedrørende dispensationer.

Nyt budgetskema for 2016 frigivet
27.09.2015
Information om indsendelse af budget 2016
25.09.2015
Foreløbige takster for 2016
09.09.2015

Socialtilsyn Østs foreløbige takster for 2016 er nu beregnet.

Tilkøbskatalog 2015
22.11.2014

Der er udarbejdet et katalog over en række tilkøbsydelser, som Socialtilsyn Øst tilbyder kommunerne



Feedback

Sidst opdateret

07.11.2018

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen

Du kan tilmelde dig Socialtilsyn Østs nyhedsbrev her