Spring til indhold

Nyheder

Ændring af fristen for indberetning af årsrapport 2020 til Tilbudsportalen
04.05.2021

På grund af Covid-19 er der opstået behov for at udskyde fristen for indberetning af årsrapport 2020 til Tilbudsportalen. Fristen for indberetning af årsrapport 2020 til Tilbudsportalen er ændret fra den 1. maj 2021 til den 1. juni 2021.

Grundkursus for netværksplejefamilier
28.04.2021
Vejledning til forebyggelse af smittespredning - samværs- og beskæftigelsestilbud mv
14.03.2021

Socialstyrelsen udsender vejledning til forebyggelse af smittespredning på samværs-, aktivitets- og beskæftigelsestilbud under COVID-19.

Retningslinje for håndtering af COVID-19 på socialområdet 8. udgave
04.03.2021

Socialstyrelsen har udsendt opdateret retningslinje for håndtering af COVID-19 på socialområdet.

Digitalisering af oplysningsskema for plejefamilier
26.02.2021

Socialtilsyn Øst har digitaliseret oplysningsskemaet, som plejefamilier skal udfylde i forbindelse med gennemførelse af tilsyn. 

Indsendelse af årsregnskab og indberetning af årsrapport
25.02.2021

Årsregnskab og årsrapport skal indberettes senest d. 1. maj 2021.

Orientering om generelle midlertidige besøgsrestriktioner (1)
03.02.2021

Med bekendtgørelsen nr. 162 af 2. februar 2021 om ændring af bekendtgørelse om besøg og mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) indføres et generelt forbud mod besøg på indendørs arealer på sociale tilbud i flere kommuner.

Digitalisering af oplysningsskemaer for sociale tilbud
29.01.2021

Socialtilsyn Øst har digitaliseret flere oplysningsskemaer, som sociale tilbud skal udfylde i forbindelse med gennemførelse af tilsyn.

Ny-godkendte tilbud og plejefamilier 2020
13.01.2021

Ny-godkendte tilbud og plejefamilier i 2020

Nye restriktioners betydning for det sociale område
06.01.2021

Forsamlingsloftet sænkes til fem personer. Det gælder dog ikke for de normale dagligdagsaktiviteter på sociale tilbud. 

Den nye anbefaling om at holde afstand på to meter gælder også på socialområdet, men vil som hidtil ikke omfatte f.eks. konkrete plejesituationer.

Beboere på sociale tilbud får nu bedre muligheder for at modtage besøg
22.12.2020
Socialtilsyn Øst holder lukket mellem jul og nytår
21.12.2020
Socialtilsyn Øst aflyser grundkurser for plejefamilier i januar og februar 2021
18.12.2020
Glædelig jul og godt nytår 2020
18.12.2020

Glædelig jul og godt nytår

Tilsynstakster 2021
17.12.2020

Socialtilsyn Øst beregnede tilsynstakster for 2021 er nu politisk godkendt.

Grundkurser for netværksplejefamilier i januar 2021 aflyses
16.12.2020
Orientering om generelle midlertidige besøgsrestriktioner og ophævelse for 2 kommuner
09.12.2020

På baggrund af anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed har Social- og Indenrigsministeriet udstedt ændringsbekendtgørelse nr. 1852 af 9. december 2020. 

Orientering om generelle midlertidige besøgsrestriktioner
23.11.2020

På baggrund af anbefalinger fra Styrelsen for Patientsikkerhed har Social- og Indenrigsministeriet udstedt en ændringsbekendtgørelse.

Ny tilsynschef for Socialtilsyn Øst
09.11.2020

Trine Stokholm bliver ny tilsynschef for Socialtilsyn Øst og tiltræder stillingen den 1. december 2020.

Retningslinje for håndtering af COVID-19 på socialområdet 7. udgave
02.11.2020

Socialstyrelsen har opdateret retningslinjerne for håndtering af COVID-19 på socialområdet.

Nye datoer for grundkursus for netværksplejefamilier
28.10.2020

Det aflyste grundkursus for netværksfamilier i oktober og november vil blive gennemført den 4. og 5. januar 2021 samt den 18. og 19. januar 2021. 

Socialtilsyn Øst søger to tilsynskonsulenter til plejefamilieområdet
26.10.2020

Socialtilsyn Øst søger to tilsynskonsulenter på fuld tid, som skal føre tilsyn med plejefamilieområdet.

Ophævelse af midlertidige besøgsrestriktioner
23.10.2020

Orientering om ophævelse af midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud indført af hensyn til medarbejdere i en risikogruppe.

Tilkøbskatalog 2021 - uddannelse og konsulentbistand
09.10.2020

Tilkøbsmulighederne uddannelse og konsulentbistand 2021 er nu udkommet.

Værnemidler kun nødvendige i særlige situationer
09.10.2020

Socialstyrelsen har opdateret retningslinjerne for håndtering af COVID-19 på socialområdet.

Orientering om ændring af bekendtgørelsen om besøgsrestriktioner
01.10.2020

Social- og Indenrigsministeriet har udsendt bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen om besøgsrestriktioner på sociale tilbud samt tilhørende orienteringsskrivelse.

Årsbudget for 2021 - Tilbudsportalen
30.09.2020

Har dit tilbud fået godkendt en indberetning på den ”nye” tilbudsportal, som gik i luften den 11. juni 2019, opfordres du til at følge Tilbudsportalens vejledning til indberetning af årsbudget for 2021.

Indsendelse af budget 2021 for virksomheder og foreninger der varetager BPA-arbejdsgiverfunktionen
25.09.2020

Tiden nærmer sig for indsendelse af budget 2021.

Indberetning af budget 2021 for sociale tilbud
16.09.2020
Orientering om generelle midlertidige besøgrestriktioner
16.09.2020

Orientering om generelle midlertidige besøgrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i flere sjællandske kommuner samt Frederikshavn og Hjørring kommune.

Informationsmøde om ny-godkendelse af sociale tilbud
11.09.2020
Foreløbige takster 2021
04.09.2020
BPA - Indsendelse af årsregnskab og indberetning af årsrapport
11.08.2020

BPA-virksomheder skal indsende årsregnskab og revisionsprotokollat senest d. 31. august 2020

Øget fokus på registrering og indberetning af magtanvendelser ved brug af stofseler
14.07.2020

Socialtilsyn Øst vil fra sommeren 2020 have et øget fokus på, om sociale tilbud på voksenområdet registrerer og indberetter brug af stofseler efter § 128 i lov om social service (serviceloven). 

Ændring af lov om socialtilsyn pr. 1. juli 2020
13.07.2020

Den 1. juli 2020 trådte en ændring af lov om socialtilsyn i kraft. Ændringen indebærer flere forhold som har betydning for sociale tilbud. 

Indsendelse af årsregnskab og indberetning af årsrapport
03.07.2020

Husk at indsende årsregnskab og indberette årsrapport senest den 1. august 2020. 

 

Besøgsforbud ophæves på tilbud på socialområdet
23.06.2020

Besøgsforbud ophævet fra 24. juni 2020, men følger fortsat sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af Corona-virussygdom 2019

 

Årsrapporten 2019
17.06.2020

Socialtilsyn Øst's årsrapport for 2019 er nu færdig.

Faglig vejledning til socialtilsynene om sociale medier
04.06.2020

Socialstyrelsen har udarbejdet en faglig vejledning til socialtilsynene om hvordan emnet sociale medier kan inddrages i vurderingen af kvaliteten i tilbud og plejefamilier.

Tilsynskonsulent til det specialiserede socialområde søges
27.05.2020

Socialtilsyn Øst søger en tilsynskonsulent til det specialiserede socialområde pr. 1. august 2020 eller snarest derefter.

Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet
18.05.2020

Der er nu udarbejdet retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet

Nu åbnes der for besøg på sociale tilbud
15.05.2020
Nye regler om lempelse af midlertidigt besøgsforbud på sociale tilbud
14.05.2020

Lempelse af midlertidigt besøgsforbud på sociale tilbud

Gennemførelse af fysiske tilsynsbesøg
28.04.2020

Folketingets partier indgik i uge 17 en politiske aftale, der betyder, at socialtilsynene nu gennemfører almindelige fysiske tilsynsbesøg.

Indsendelsesfristen for årsregnskab og årsrapport på Tilbudsportalen udskydes
24.04.2020

Indsendelsesfristen for årsregnskab og årsrapport på Tilbudsportalen udskydes, og den nye frist er d. 1. august 2020.

Aflysning af informationsmøde for kommende plejefamilier 5. maj 2020
23.04.2020

Informationsmøde for kommende plejefamilier den 5. maj 2020 i Jyderup aflyses

Aflysning af informationsmøde for kommende plejefamilier
15.04.2020

Informationsmøde for kommende plejefamilier den 22. april 2020 i Vrå aflyses

Ændring af besøgsforbud på det sociale område
08.04.2020

Orientering vedr. ændring af besøgsforbud

Arbejdsgivers og personales ansvar for at hindre smittespredning
07.04.2020

Orienteringskrivelse vedr. arbejdsgivers og personales ansvar for at hindre smittespredning.

Nye regler om besøgsforbud
06.04.2020

Orienteringskrivelse vedr. nye regler for besøgsforbud 

Plejebørns samvær med biologiske forældre under COVID-19
31.03.2020

Orientering vedr. plejebørns samvær med biologiske forældre under COVID-19.

Tilbagevenden til anbringelsessteder, aflastningsinstitutioner, botilbud m.v.
31.03.2020

Orientering vedr. tilbagevenden til anbringelsessteder, aflastningsinstitutioner, botilbud m.v. efter ophold uden for tilbuddet.

Rammerne for hjælp til mennesker med funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer
24.03.2020

Rammerne for hjælp til mennesker med funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, herunder særligt socialpædagogisk støtte

Aflysning af temamøde - familiepleje øst for Storebælt
20.03.2020

Temamøde - familiepleje øst for Storebælt den 3. april 2020 aflyses

Digital ansøgningsproces på Tilbudsportalen
19.03.2020

Start din ansøgning om at blive godkendt til at starte et nyt tilbud eller en ny plejefamilie på Tilbudsportalen

Social- og Indenrigsministeriet har udsendt orientering og bekendtgørelse vedrørende COVID-19
18.03.2020
Ny hotline om coronavirus på socialområdet
17.03.2020

Situationen omkring coronavirus har rejst en række spørgsmål på socialområdet.

Coronavirus/COVID-19 16.03.2020
16.03.2020

Social- og Indenrigsministeriet har bedt Socialtilsyn Øst om at bidrage til at sikre at al relevant information, herunder Sundhedsstyrelsens anbefalinger, kommer frem til alle sociale tilbud, herunder plejefamilier, og dermed til de socialt udsatte.

Aflysning af informationsmøde om ny-godkendelse af sociale tilbud
16.03.2020

Informationsmøde om ny-godkendelse af sociale tilbud den 2. april 2020 aflyses.

Coronavirus/COVID-19
13.03.2020

Socialtilsyn Øst har på baggrund af myndighedernes udmeldinger justeret sine tilsynsmæssige aktiviteter. Vi vil aflyse og flytte nogle tilsynsbesøg, mens andre aktiviteter vil fortsætte som normalt.

Aflysning af informationsmøde for kommende plejefamilier
12.03.2020

Informationsmødet for kommende plejefamilier i Nykøbing Falster den 18. marts 2020 aflyses.

Indsendelse af årsregnskab og årsrapport på Tilbudsportalen
10.03.2020

Husk at indsende årsregnskab og indberette årsrapport senest den 1. maj 2020.

Hovedtelefonen og whistleblowertelefonen
08.03.2020

Socialtilsyn Østs hovedtelefon vil være lukket onsdag den 11 marts 2020 og torsdag den 12. marts 2020.

Whistleblowertelefonen vil være lukket torsdag den 12. marts 2020.  

Socialtilsyn Øst søger en tilsynskonsulent til plejefamilieområdet
18.02.2020

Socialtilsyn Øst søger en tilsynskonsulent på fuld tid, som skal føre tilsyn med plejefamilieområdet

Informationsmøde om ny-godkendelse af sociale tilbud
22.01.2020

Socialtilsyn Øst afholder informationsmøde om ny-godkendelse af sociale tilbud. Kom og få mere viden om, hvilke krav der er for at blive godkendt som socialt tilbud, hvordan godkendelsesprocessen forløber m.v.

Socialtilsyn Øst søger en tilsynskonsulent til det specialiserede socialområde
20.01.2020

Socialtilsyn Øst søger en tilsynskonsulent til det specialiserede socialområde pr. 1. april 2020 eller snarest derefter til vores filial i Nykøbing Falster.

 

Ny-godkendte tilbud og plejefamilier i 4. kvartal 2019
15.01.2020

Se her antallet af ny-godkendte tilbud og plejefamilier i 4. kvartal 2019

Udviklingskonsulent til Socialtilsyn Øst, Afdeling Tilbud
09.01.2020

Socialtilsyn Øst søger en udviklingskonsulent til tilbudsområdet i en nyoprettet stilling

Fælles oversigt over godkendte BPA-virksomheder
06.01.2020

Socialtilsynene offentliggør en fælles oversigt over foreninger og private virksomheder, som er godkendte til at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 i lov om social service.

Nye skemaer til indberetning af magtanvendelser på voksenområdet
02.01.2020

Socialstyrelsen har revideret de skemaer, der skal bruges til registrering og indberetning af magtanvendelse på voksenområdet.

Tilkøbskatalog 2020 undervisning og konsulentbistand
19.12.2019

Socialtilsyn Østs kursuskataloget for 2020 er nu klar.

Glædelig jul og godt nytår
19.12.2019

Socialtilsyn Øst ønsker alle vores samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Lukket mellem jul og nytår
18.12.2019

Socialtilsyn Øst holder lukket i perioden 24. december 2019 til og med 1. januar 2020.

Nye regler om magtanvendelse på voksenområdet
11.12.2019

Den 1. januar 2020 træder nye regler i kraft vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Endelige takster 2020
11.12.2019

Socialtilsyn Øst har beregnet tilsynstakster for 2020.

Ny-godkendte tilbud og plejefamilier i 3. kvartal 2019
22.10.2019

Se her antallet af ny-godkendte tilbud og plejefamilier i 3. kvartal 2019

Socialtilsyn Øst søger to tilsynskonsulenter til det specialiserede socialområde pr. 1. december 2019 eller snarest derefter
01.10.2019
Indberetning af budget 2020 for sociale tilbud
20.09.2019

Tiden nærmer sig for indberetning af budget 2020.

 

Præsentation fra informationsmøde vedrørende BPA-virksomheder
20.09.2019

Se her præsentationen fra informationsmødet den 16. september 2019  for kommuner og BPA-virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn

Indsendelse af budget 2020 for virksomheder og foreninger der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter §§ 95 og 96 i lov om social service
12.09.2019

Tiden nærmer sig for indsendelse af budget 2020.

Socialtilsyn Øst flytter
11.09.2019

Den 12. september 2019 flytter Socialtilsyn Øst til Jyderup. Vores nye adresse er Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup.

Socialtilsyn Øst holder lukket den 18. september 2019
11.09.2019
Temadage: Nye regler for magtanvendelse
06.09.2019
Foreløbige takster 2020
27.08.2019
Ny-godkendte plejefamilier og sociale tilbud 2. kvartal 2019
13.08.2019
Nyhedsbrev vedr. godkendte BPA-virksomheder
25.07.2019
Nye plejefamilietyper
28.06.2019
Informationsmøde om BPA-virksomheder
27.06.2019

Mødet henvender sig til ansatte i kommuner beliggende i Socialtilsyn Østs tilsynsområde (inkl. Hjørring Kommune) og Socialtilsyn Hovedstadens område (inkl. Bornholm og Holbæk Kommune), der samarbejder med BPA-virksomheder.

 

Indberetning af oplysninger på Tilbudsportalen
25.06.2019
Ny udformning af tilsynsrapporter
21.06.2019
Tilbudsportalen lukker midlertidigt for nye indberetninger
03.06.2019
Oplæg fra Erfa-møde d. 16/5-2019
23.05.2019

På denne side  kan du se præsentationer og dias fra Erfa-mødet d. 16/5-2019 med børne- og ungetilbud.

Oplæg fra Erfa-møde 13/5-2019 for sociale tilbud på voksenområdet
15.05.2019

På denne side kan du se præsentationer og dias fra Erfa-mødet d 13/5-2019 for sociale tilbud på voksenområdet.

Oplæg fra Erfa-møde d. 13/5-2019 på handicapområdet
15.05.2019

På denne side kan du se præsentationer og dias fra Erfa-møde d. 13/5-2019 på handicapområdet.

Oplæg fra Erfa-mødet d 3/5-2019 for jurister og advokater
13.05.2019

På denne side kan du se præsentationer og dias fra Erfa-mødet d 3/5-2019 for jurister og advokater

Årsrapport 2018
13.05.2019

Her kan du læse Årsrapporten 2018

Ny godkendelser af plejefamilier i Socialtilsyn Øst.
22.02.2019

Her kan du læse mere om hvor mange plejefamilier, som er blevet generelt godkendt af Socailtilsyn Øst.

 

Tilfredshedsundersøgelse
09.01.2019

Socialtilsyn Øst bruger aktivt vores eksterne samarbejdspartnere til at kvalitetsudvikle tilsynsopgaven og samarbejdet med tilbud og plejefamilier. Vi udsender derfor i denne uge en tilfredshedsundersøgelse til de tilbud og plejefamilier, der har modtaget tilsyn i 2018.

Frist for indberetning af budget 2019 for sociale tilbud
24.07.2018

Tiden nærmer sig for indsendelse af budget 2019.Feedback

Sidst opdateret

23.05.2019

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen

Du kan tilmelde dig Socialtilsyn Østs nyhedsbrev her