Spring til indhold

Jeres oplysningspligt

Jeres oplysningspligt som plejefamilie falder i to dele: Dels har I en pligt til af egen drift at fortælle os om ændringer i jeres familie, der er relevante for jeres opgave som plejefamilie. Dels har I pligt til at give os de oplysninger, vi beder om i forbindelse med vores myndighedsopgave. 

Oplysninger af egen drift

I har pligt til – mellem tilsynsbesøgene fra Socialtilsyn Øst – at oplyse os om, hvis der sker ændringer i jeres familie, som er relevante at vide for os som tilsynsmyndighed. Det kan være, at et af jeres egne børn flytter hjemmefra eller en af de voksne har fået et nyt arbejde, der medfører skæve arbejdstider.

Den almindelige oplysningspligt omfatter også ændringer, der kan have betydning for jeres økonomi, fx arbejdsløshed. 

Særligt vigtigt er det, at I orienterer os, når der sker ind- eller udskrivninger af plejebørn i jeres familie. Vi får ikke oplysninger fra kommunerne om dette. Det er vigtigt af to grunde. Dels er det os, der skal holde jeres oplysninger på tilbudsportalen opdateret og dermed give anbringende myndigheder et overblik over, hvor der er ledige pladser. Dels er det vigtigt for vores forberedelse af tilsynsbesøg, at vi ved, hvor mange plejebørn, der bor hos jer. 

I kan enten skrive eller ringe til os om ændringen. 

Nogle ændringer er så væsentlige, at de kræver enten en ændring af jeres godkendelse eller en dispensation Se punktet væsentlige ændringer og dispensationer

Oplysninger, vi beder om 

Ifølge lov om socialtilsyn § 12 stk. 2 har plejefamilier pligt til at give Socialtilsyn Øst de oplysninger, vi beder om for at kunne udføre vores myndighedsopgave. I har samtidig pligt til at give os samtykke til, at vi må indhente relevante oplysninger hos fx den praktiserende læge.

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

22.10.2019

Ansvarlig redaktør

Iris Birgitte Christiansen