Spring til indhold

Whistleblower Ordningen

Der er 5 Socialtilsyn i Danmark, som fører tilsyn med plejefamilier og sociale tilsyn i hver sin region. Hvert Socialtilsyn har en whistleblower ordning, som du kan henvende dig til telefonisk eller via en web-formular.

Du kan henvende dig, hvis du har oplysninger om bekymrende forhold i en plejefamilie eller et socialt tilbud. Du kan videre henvende dig, hvis du har oplysninger om bekymrende forhold vedrørende en forening eller en privat virksomhed, der varetageropgaven som arbejdsgiver i ordninger med kontakt tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA)

Henvendelsen er som udgangspunkt anonym, medmindre du direkte tilkendegiver andet.

 

 

Hent opslag herFeedback

Sidst opdateret

10.01.2019

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen