Spring til indhold

Whistleblowordningen

Der er 5 Socialtilsyn i Danmark, som fører tilsyn med plejefamilier og sociale tilsyn i hver sin region. Hvert Socialtilsyn har en whistleblowordning, som du kan henvende dig til via en web-formular eller telefonisk.

Du kan henvende dig, hvis du har oplysninger om bekymrende forhold i en plejefamilie eller et socialt tilbud. Du kan også henvende dig, hvis du har oplysninger om bekymrende forhold vedrørende en forening eller en privat virksomhed, der varetageropgaven som arbejdsgiver i Borgerstyret personlig assistance (BPA) ordninger.

Henvendelsen er som udgangspunkt anonym, medmindre du direkte tilkendegiver andet.

Hent opslag herFeedback

Sidst opdateret

05.07.2022

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen