Spring til indhold

Godkendelsen trin for trin

Pr. 1. juli 2019 trådte ny lov "Mere kvalitet i plejefamilier" i kraft. 

Socialstyrelsen har, i samarbejde med de fem socialtilsyn, udviklet et nyt godkendelseskoncept, som skal styrke godkendelsesforløbet og sikre en ensartet godkendelse af plejefamilier. Der er også udviklet et nyt vidensbaseret, nationalt grundkursus, der vil ruste ansøgerne til opgaven.

Formålet med initiativet er, at ansøgere, på tværs af de fem socialtilsyn, gennemgår et ensartet og vidensbaseret godkendelsesforløb og grundkursus. 

Når I har besluttet jer til, at I gerne vil være pleje- eller aflastningsfamilie, skal I sende et ansøgningsskema til os vis Tilbudsportalen. På Tilbudsportalen står, hvilke bilag vi gerne vil have, I uploader i forbindelse med ansøgningen. Det kan være aktuelt, at indhente andre oplysninger, herunder helbredsoplysninger og oplysninger fra jeres kommune. I disse situationer vil I blive bedt om samtykke. Link til Tilbudsportalen finder I i højreboksen Læs mere her på siden.

Vigtigt: Kort tid efter, at ansøgningen er modtaget, kommer der en anmodning på e-boks til alle i husstanden på 15 år og herover, om at I hver især skal godkende, at vi indhenter straffe- og børneattester på jer. Det betyder, at alle i husstanden på 15 år og over skal have deres egen e-boks. Anmodningerne ligger kun i jeres e-boks i 14 dage, hvorefter de bliver forældet og afvist. Det er derfor vigtigt at holde øje med sin e-boks og hjælpe unge i huset med at gøre det samme. 

Alle generelt godkendte pleje- eller aflastningsfamilier skal registreres på Tilbudsportalen. Kommunerne må kun benytte pleje- og aflastningsfamilier, der er registreret på Tilbudsportalen.

Når alle indledende oplysninger er modtaget, starter den egentlige sagsbehandling af jeres ansøgning.

Formålet med godkendelsesprocessen

Herefter begynder den egentlige godkendelsesproces – detaljeret beskrevet i ’Procesplan for godkendelse’, som I finder i højreboksen. Der er flere formål med denne proces. I skal have tilstrækkelig viden om livet som plejefamilie til at kunne tage kvalificeret stilling til jeres ønske om at blive plejefamilie. Socialtilsyn Øst skal lære jer så meget at kende, at vi kan vurdere jeres egnethed til at blive plejefamilie. I skal forberedes til opgaven som plejefamilie. Endelig skal vi undervejs afklare, hvilke plejebørn (antal og udfordringer), der matcher jeres kompetencer og ønsker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

05.07.2022

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen