Spring til indhold

Tilsyn med sociale tilbud

Vi godkender og fører tilsyn med en lang række sociale tilbud: plejefamilier, socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge samt midlertidige og varige botilbud og en række andre døgn- og dagbehandlingstilbud for socialt udsatte voksne jfr. lov om social service, samt alkoholbehandlingssteder jfr. sundhedslovens §141. Feedback

Sidst opdateret

05.07.2022

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen