Grundkursus for netværksplejefamilier

Socialtilsyn Øst udbyder grundkurser for netværksplejefamilier. Grundkurset opfylder det lovpligtige krav med en varighed på 4 hele kursusdage etableret på 2 x 2 dage. Det vil adskille sig fra grundkurser til de generelt godkendte plejefamilier ved bl.a. at vægte det at være plejefamilie til et barn i ens nærmeste netværk.

Formålet med grundkurset er at ruste ansøgerne til opgaven som netværksplejefamilie ved bl.a. at skabe klarhed omkring rollen, blive følelsesmæssigt og mentalt bevidst om opgaven og opnå viden om, hvordan man støtter barnet i en positiv udvikling.

For deltagelse og modtagelse af kursusbevis er der mødepligt alle 4 dage.

Vær opmærksom på at det er anbringende kommune, der skal foretage tilmelding af familien.Grundkurset vil gennem øvelser, oplæg, drøftelser og film byde på følgende emner:

  • Den nye familie
  • Børns udvikling og identitetsdannelse
  • Omsorgssvigt og udviklingstraumer, tilknytning og mentalisering
  • Tab, sorg og krise
  • Kontakt, samvær og samarbejde
  • Inddragelse, selv- og medbestemmelse
  • Kommunikation og konfliktforståelse
  • Plejebarnets skolegang, fællesskaber og relationer
  • Samarbejde med anbringende kommune


Grundkurset vil blive afholdt v/Socialtilsyn Øst på Hotel Scandic, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.Prisen for grundkurset er 4.268, - pr. person. Prisen inkluderer materiale, fuld forplejning og kursusbevis.Kursusforløb: Den 27. og 28. maj og den 12. og 13. juni 2024

Kursusforløb: Den 26. og 27. september 2024 og den 30. september og 1. oktober 2024

 Underviser Lisbeth S. Helgesen, lissh@holb.dk, tlf.: 72362431OBS: Der er ikke flere ledige pladser på kurset i maj/juni 2024. Hvis I tilmelder, vil familien komme på venteliste. Det er dog muligt, at tilmelde sig kursus til efteråret med opstart i september 2024. 

Det er anbringende kommune, der skal tilmelde netværksfamilien via dette link:

Link til tilmelding

Senest opdateret 02-07-2024