Whistleblow-henvendelser

Der er 5 Socialtilsyn i Danmark, som fører tilsyn med plejefamilier og sociale tilsyn i hver sin region. Hvert Socialtilsyn har en whistleblowordning, som du kan henvende dig til via en web-formular eller telefonisk.

Du kan henvende dig til Socialtilsyn Øst, hvis du har oplysninger om bekymrende forhold i en plejefamilie, et botilbud eller et misbrugsbehandlingstilbud. Det er lige meget, om du er medarbejder, beboer, pårørende eller andet.

Du får ikke et svar eller en tilbagemelding fra socialtilsynet om, hvilke tilsynsmæssige skridt din henvendelse fører til.

Når du kontakter Socialtilsyn Øst med oplysninger, må vi ikke fortælle plejefamilien eller tilbuddet, at vi har modtaget en henvendelse fra dig, og vi må heller ikke fortælle, det du har sagt. Du er derfor fuldstændig anonym, medmindre du direkte tilkendegiver det modsatte.

Whistleblowordningen kan ikke benyttes til klager over den kommunale sagsbehandling, da denne type henvendelser ligger uden for socialtilsynets kompetenceområde. Klager over den kommunale sagsbehandling, skal rettes til kommunerne. 

 

Telefonisk henvendelse:

Telefonnummer 72 36 14 53

Mandag – torsdag: Kl. 9:00 – 15:00

Fredag: Kl. 9:00 – 12:00 

 

Der er mulighed for en elektronisk indberetning til Socialtilsyn Øst via disse formularer:

Whistleblowskema - fuld anonymitet

Whistleblowskema - fuldt eller delvist fravalg af anonymitet

 

 

 

Senest opdateret 02-07-2024