Økonomisk tilsyn

Socialtilsyn Øst fører økonomisk tilsyn med sociale tilbud. Ifølge lov om socialtilsyn skal vi vurdere den økonomiske kvalitet ud fra, om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, om der er sammenhæng mellem pris og kvalitet i forhold til målgruppen, og om der er gennemsigtighed i økonomien.

Alle sociale tilbud har pligt til at aflevere årsrapport bestående af nøgletal og beskrivende felter på Tilbudsportalen og budget for det kommende år, der skal indberettes på Tilbudsportalen. Revisor for private sociale tilbud har herudover pligt til at indsende revideret årsregnskab (inkl. revisionsprotokollat)

Se dokumentet ’Frister for indsendelse af budget, årsrapport og årsregnskab’ i bunden af siden med relevante datoer for indsendelse/upload af oplysninger.

Gældende for private tilbud

Socialtilsyn Øst skal fra 1. februar 2022 godkende større vedligeholdelsesarbejder og forbedringer af private tilbuds fysiske rammer. Kontakt os derfor inden iværksættelsen af disse.

Private sociale tilbud og deres revisorer er omfattet af

Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn

Særligt for fonde og selvejende institutioner

Socialtilsyn Øst skal godkende alle væsentlige økonomiske dispositioner for sociale tilbud, der er organiseret som fonde og selvejende institutioner. Kontakt os derfor, hvis I overvejer at foretage sådanne dispositioner.

Dialogen med jer

Socialtilsyn Øst skal godkende jeres budget. Når budgettet er indberettet på Tilbudsportalen, kontakter vi jer, hvis vi har spørgsmål. Socialtilsyn Øst skal ikke godkende årsregnskab/årsrapporter, men vi kontakter jer, hvis materialet giver anledning til spørgsmål.

I eller jeres revisorer er altid velkomne til at ringe eller skrive til os, hvis I har spørgsmål.

Love, vejledninger og bekendtgørelser

Senest opdateret 21-06-2024