Om os

Velkommen

Socialtilsyn Østs opgave er at sikre, at sociale tilbud til børn, unge og voksne har den fornøden kvalitet social fagligt, pædagogisk, økonomisk og juridisk.
Vi har et ønske om, at informationerne om vores myndighedsopgave er let tilgængelig for alle relevante brugere.
Vi håber, at I kan finde de oplysninger, I har brug for, på hjemmesiden. I er også altid velkomne til at skrive eller ringe til os.

Socialtilsyn Øst er et af fem socialtilsyn i Danmark, hvis opgave ifølge lov om socialtilsyn er at sikre, at sociale tilbud til børn, unge og voksne har en tilstrækkelig kvalitet både socialfagligt, pædagogisk, økonomisk og juridisk.   

Socialtilsyn Øst er forankret i Holbæk Kommune. Vi godkender og fører tilsyn med plejefamilier og sociale tilbud i Region Sjælland. Undtaget er plejefamilier og sociale tilbud, der er beliggende i – eller har hovedsæde i - Holbæk Kommune, da kommunen ikke fører tilsyn med egne tilbud. I stedet fører Socialtilsyn Øst tilsyn med plejefamilier og sociale tilbud i Hjørring Kommune, hvor Socialtilsyn Nord er forankret. 

 
 
 

Vi godkender og fører tilsyn med en lang række sociale tilbud: plejefamilier, socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge samt midlertidige og varige botilbud og en række andre døgn- og dagbehandlingstilbud for socialt udsatte voksne jfr. lov om social service, samt alkoholbehandlingssteder jfr. sundhedslovens §141. 

Til vurdering af tilbuddenes og plejefamiliernes kvalitet benytter vi den kvalitetsmodel for henholdsvis plejefamilier og sociale tilbud, som fremgår af bekendtgørelsen vedr. lov om socialtilsyn. Vi anvender både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg og udarbejder tilsynsrapporter, som hovedkonklusion for tilbud offentliggøres tilsynsrapporterne på Tilbudsportalen. Konklusioner for plejefamiliers tilsynsrapporter vil via Tilbudsportalen være tilgængelige for kommunerne, men ikke for offentligheden.

Socialtilsynet kan ved manglende kvalitet i tilbud og plejefamilier udstede sanktioner som påbud og skærpede tilsyn – og kan i sidste instans fratage en plejefamilie eller tilbud dets godkendelse. 

Se kvalitetsmodellerne på Socialstyrelsens hjemmeside.

Vi har et tæt samarbejde med de øvrige socialtilsyn og med Socialstyrelsen, der følger de fem socialtilsyns praksis og understøtter deres godkendelses- og tilsynsopgave med vejledning og materiale. Vi følger herudover de principafgørelser, Ankestyrelsen kommer med ift. socialtilsynenes praksis.

Vi er finansieret dels af de omkostningsbestemte takster, sociale tilbud betaler for at blive godkendt og få ført tilsyn, og dels af objektivt udregnede indtægter fra kommunerne til dækning af godkendelse og tilsyn af plejefamilier. 

Socialtilsyn Hovedstaden

Socialtilsyn Syd

Socialtilsyn Midt

Socialtilsyn Nord

Vi udarbejder hvert år en årsrapport, som blandt andet af Socialstyrelsen bruges til at analysere de fem socialtilsyns virke på tværs. Rapporten indgår også som input til drøftelserne med de øvrige kommuner og regionerne i forbindelse med rammeaftalerne på det sociale område.

Socialtilsyn Østs Årsrapport 2022

Socialtilsyn Østs Årsrapport 2021

Socialtilsyn Østs Årsrapport 2020

Socialtilsyn Østs Årsrapport 2019

Socialtilsyn Østs Årsrapport 2018

Socialtilsyn Østs Årsrapport 2017

Socialtilsyn Østs Årsrapport 2016

Socialtilsyn Østs Årsrapport 2015

Socialtilsyn Østs Årsrapport 2014

Socialtilsyn Øst's CVR- og EAN-nummer til elektronisk fakturering

EAN-nummer

5798007600709

CVR-nummer

29189447

Senest opdateret 02-07-2024