Godkendelsen trin for trin

Når I ønsker at oprette et socialt tilbud – fx et botilbud, en døgninstitution, et alkoholbehandlingstilbud eller lign. – skal tilbuddet godkendes af et af landets fem Socialtilsyn. Det sker for at sikre, at det nye tilbud har den fornødne kvalitet til den målgruppe, tilbuddet retter sig mod. I region Sjælland (minus Holbæk Kommune og plus Hjørring Kommune) er det Socialtilsyn Øst, der står for alle ny-godkendelser og dermed også sikrer, at tilbuddet bliver optaget korrekt på Tilbudsportalen. 

En godkendelse tager udgangspunkt i både socialfaglige, pædagogiske, økonomiske og juridiske krav til kvaliteten. 

Hvis I ønsker at blive godkendt som nyt socialt tilbud, skal I først ansøge om det. Herefter er der en række faser i ansøgningsprocessen, før I får en afgørelse fra os. I kan til hver en tid ringe eller skrive til Socialtilsyn Øst og få vejledning i, hvad I skal gøre, hvis I er i tvivl. 

Herunder finder I links til Tilbudsportalen, hvor I kan ansøge. For at kunne ansøge via Tilbudsportalen, kræver det, at I har oprettet et CVR.nr. for det tilbud i ønsker at oprette.

Tilbudsportalen

Vejledning til opdatering af oplysninger på Tilbudsportalen

Inden I indsender ansøgningen via Tilbudsportalen, tilbyder Socialtilsyn Øst et forberedende vejledningsmøde. På det forberedende vejledningsmøde kan I fx få overordnet vejledning i forhold til fx, budget, vedtægter, krav til boligformer, målgruppebeskrivelse og metoder/faglige tilgange m.v., inden I starter indberetningen på Tilbudsportalen.

Se eksempel på budgetskema

Dette forberedende vejledningsmøde skal ses som et tilbud til dig som ansøger – og er ikke en del af selve ansøgningsprocessen. Forud for mødet skal I fremsende en række oplysninger til os, omkring det tilbud I ønsker at starte.

Tag kontakt til os, hvis I ønsker et vejledningsmøde. Der vil I også modtage information omkring de oplysninger, som vi skal bruge inden mødet.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden for nye tilbud er normalt op til 24 uger, fra vi har modtaget indbetaling af ny-godkendelsestaksten, til I modtager en afgørelse.

Inden vi begynder behandlingen af jeres ansøgning, skal taksten for ny-godkendelse jf. bekendtgørelsen om Socialtilsyn være betalt. 

Efter indbetaling af takst, vil I blive inviteret til et vejledningsmøde, hvor der deltager tilsynskonsulenter, en juridisk konsulent samt en økonomisk konsulent. Dette møde tager afsæt i den indsendte ansøgning.

Efter vejledningsmødet vil Socialtilsyn Øst – når vi har modtaget alt relevant materiale, samt at I har udfyldt det spørgeskema som I kan finde i nedenstående link.

Spørgeskema jf. kvalitetsmodellens indikatorer 

Ved tilsynsbesøget besigtiger vi de fysiske rammer, gennemgår det fremsendte materiale, oplysninger på Tilbudsportalen samt kvalitetsmodellens 7 temaer.

Herefter vil sagen blive endeligt behandlet, og afsluttes med, at der træffes afgørelse i sagen.

Takst for godkendelse som socialt tilbud i 2024:

Plads antal

Tilsyn

Skærpet

Ny-godkendelse

Væsentlig ændring

0 - 7

41.001

4.100

42.587

9.618

8 - 24

49.202

4.920

51.105

11.542

25 - 49

82.003

8.200

85.175

19.237

50 +

123.004

12.300

127.762

28.855

Senest opdateret 02-07-2024