Efter godkendelsen - hvad så

Når I er blevet godkendt som socialt tilbud, vil I fra den dato, der fremgår af godkendelsen – uanset om I har borgere indskrevet eller ej – blive betragtet som et socialt tilbud i drift. 

Det betyder flere ting, som I skal være opmærksomme på fra en start. 

Socialtilsyn Øst har tilsynsforpligtelsen – og I kan derfor modtage både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg fra dag ét.

I vil blive opkrævet tilsynstakst som et socialt tilbud i drift.

I skal indsende revideret årsregnskab fra det år, I modtager godkendelsen, og budget for det kommende år – og både budget og regnskab i efterfølgende år, uanset om I har borgere indskrevet.

I skal huske at opdatere Tilsynsportalen med ledige pladser, når I modtager jeres første borger – og herefter selvfølgelig løbende ved ind- og udskrivninger. Herunder orientere jeres tilsynskonsulent, så konsulenten kan godkende jeres ændringer på Tilbudsportalen. 

Se i øvrigt punktet Er I godkendt som tilbud. hvor I kan læse mere om det, der gælder for jer som socialt tilbud i drift: Det løbende tilsyn, jeres oplysningspligt, frister for indberetning af budget og regnskab mm.

Ifølge lov om socialtilsyn bortfalder en godkendelse til at drive et socialt tilbud, hvis social tilbuddet ikke inden for to år fra sin godkendelse har haft borgere indskrevet.

Tilbudsportalen

Vejledning om opdatering af oplysninger på Tilbudsportalen

Senest opdateret 02-07-2024