Socialtilsyn Øst som specialistfunktion

Socialtilsyn Øst har en national opgave som specialistfunktion, så vi varetager den samlede opgave med at godkende og føre tilsyn med delvis lukkede døgninstitutioner, delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger i hele landet.

Specialistfunktionen giver i højere grad mulighed for at oparbejde specialistviden og hermed understøtte et kompetent tilsyn.

Vi arbejder her for at udføre et helhedsorienteret, gennemsigtigt, ensartet og systematisk tilsyn, hvor fokus er på retssikkerhed og høj kvalitet, for herigennem at bidrage til at børn og unge i specialistfunktionens tilbud understøttes i at udnytte deres fulde potentiale, oplevelse af livskvalitet og mestring af eget liv.

Senest opdateret 02-07-2024