Det løbende tilsyn

Socialtilsyn Øst fører løbende tilsyn med, at I som socialt tilbud lever op til kravene i kvalitetsmodellen og til det, der står i jeres godkendelse. I lov om socialtilsyn kaldes dette det driftsorienterede tilsyn, og vi skal komme på tilsynsbesøg mindst en gang årligt. 

Socialtilsyn Øst har til opgave at føre kontrol med kvaliteten på jeres tilbud. Men – nok så vigtigt – er vores opgave også at bidrage til, at I udvikler kvaliteten på jeres tilbud. Et vigtigt redskab til begge dele er dialogen, det konstruktive samarbejde og gennemsigtigheden i vores handlinger, observationer og afgørelser. 

Anmeldte og uanmeldte tilsyn mm.

  • Vi kommer på anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. I forbindelse med besøgene har vi hjemmel til at bede om relevante dokumenter fra jer, og vi kan vælge – ud over ledere og medarbejdere – at tale med borgere, pårørende, revisorer, kommuner og andre interessenter.
  • Vi kommer på tilsynsbesøg på forskellige tidspunkter og forskellige dage.
  • Vi udarbejder tilsynsrapporter, hvis hovedkonklusioner lægges på Tilbudsportalen
  • Vi fører også et økonomisk tilsyn, herunder tilsyn med både budgetter, årsrapporter og – for private sociale tilbud – også årsregnskaber. 
  • Vi har mulighed for at give et socialt tilbud forskellige typer af sanktioner – påbud, skærpet tilsyn og i sidste ende trække tilbuddets godkendelse tilbage.

Når I taler med de børn, der er anbragt i jeres sociale tilbud, om socialtilsynet, kan I have nytte af de foldere, der er udarbejdet til børn og unge om socialtilsynets besøg. I kan også vise jeres plejebørn den korte video, der er udarbejdet, om, hvad det vil sige at have besøg af en af Socialtilsyn Østs tilsynskonsulenter. 

Forberedelse til et tilsynsbesøg

I god tid inden et anmeldt tilsynsbesøg får I et brev, hvor vi oplyser, hvilke af kvalitetsmodellens temaer, vi forventer at føre tilsyn med, og hvem vi ønsker at tale med (borgere, pårørende, medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer osv.). I brevet fortæller vi, hvilke punkter i ’Oplysningsskema – sociale tilbud’, vi ønsker udfyldt. Medmindre andet er aftalt, returneres skemaet og de dokumenter, vi har bedt om, senest 14 dage inden tilsynsbesøget. 

Oplysningsskemaer m.m. findes i fanen Selvbetjening

Et uanmeldt tilsynsbesøg kan I – af gode grunde – ikke forberede jer til, hvilket vi er klar over. Når vi ankommer, taler vi med jer om en relevant rammesætning af tilsynsbesøget. Det er muligt, at I efter besøget skal fremsende oplysninger til os. 

Når I taler med de børn, der er anbragt i jeres sociale tilbud, om socialtilsynet, kan I have nytte af de foldere, der er udarbejdet til børn og unge om socialtilsynets besøg. I kan også vise den korte video (nedenstående links stiller om til YouTube), der er udarbejdet, om, hvad det vil sige at have besøg af en af Socialtilsyn Østs tilsynskonsulenter. 

Hvad er Socialtilsynet? (4-8 år)

Hvad er Socialtilsynet? (9-12 år)

Hvad er Socialtilsynet? (voksne udviklingshæmmede)

Tilsynsrapporten

Efter et tilsynsbesøg udarbejder Socialtilsyn Øst en tilsynsrapport, som I får i høring i 14 dage. I høringsperioden har I mulighed for at påpege faktuelle fejl og mangler i rapporten, hvis hovedkonklusioner herefter lægges på Tilbudsportalen.  

 

Senest opdateret 02-07-2024