Skemaer til indberetning af magtanvendelser

Her kan du hente skemaer til indberetning af magtanvendelse i sociale tilbud på børne- og unge området og voksenområdet samt for specialiserede plejefamilier.

Skemaerne udfyldes og sendes som digitalpost via 

www.virk.dk eller www.borger.dk

Skemaer til indberetning af magtanvendelse på voksenområdet

Skemaer til indberetning af magtanvendelse på børne- og ungeområdet

FAQ på magtanvendelsesområdet

 

Senest opdateret 02-07-2024