Indledende overvejelser

Der er løbende brug for nye plejefamilier til børn og unge, der ikke kan bo i deres egen familie, eller som har brug for at komme i aflastning et antal dage om måneden. Forhåbentlig vil disse sider hjælpe jer til en afklaring af, om I skal gå videre i jeres overvejelser om at søge om at blive pleje- eller støttefamilie.  

En stor beslutning

Alle nye pleje- og støttefamilier skal godkendes af et af landets fem socialtilsyn for at sikre, at familierne har den fornødne kvalitet til de børn, de får i pleje eller aflastning. I Region Sjælland (minus Holbæk Kommune og plus Hjørring Kommune) er det Socialtilsyn Øst, der står for alle nygodkendelser af pleje- og støttefamilier. Det er også os, der understøtter de nye plejefamilier i at blive oprettet korrekt på tilbudsportalen, så kommunerne kan finde dem.

At blive pleje- eller støttefamilie er en stor beslutning. Det er en opgave, hvor I skal kunne samarbejde med børnenes egen familie og netværk, og I skal være villige til at åbne jeres dør for forskellige myndigheder, herunder et tilsyn fra Socialtilsyn Øst mindst en gang årligt. Hertil kommer krav om, at I løbende skal på kursus, så I hele tiden er klædt på til de udfordringer, som I kan stå overfor.

Det er vigtigt, at I som familie får et realistisk billede af, hvad det samlet set indebærer at blive pleje- eller støttefamilie.   

Informationsmøder for kommende plejefamilier

Vi anbefaler, at I komme til et af vores informationsmøder for kommende plejefamilier. Her får I mere at vide om, hvad vi lægger vægt på hos en familie, der ønsker at blive godkendt som pleje- eller støttefamilie. I får samtidig et indblik i selve godkendelsesprocessen, herunder den kvalitetsmodel for plejefamilier, som vi vurderer kommende plejefamilier ud fra. Vi giver jer generel viden om plejebørns særlige behov og opvækstvilkår samt om, hvordan man bliver honoreret som plejefamilie. I kan også få svar på de spørgsmål, I måtte have om, hvordan I kommer videre i jeres overvejelser.

Informationsmødet er ikke obligatorisk, men vi anbefaler alle, der tænker på at blive pleje- eller støttefamilie at tilmelde sig.

Tilmeld jer vores informationsmødet her

Ansøg om godkendelse som plejefamilie eller plejefamilie til støtteophold

På denne side kan I læse om, hvad der konkret vil ske, når I har sendt en ansøgning til os. 

Fx vil I kunne læse, at hvis der er to voksne i familien, skal begge forældre deltage i det obligatoriske grundkursus (selvom det er den ene forælder, der primært skal beskæftige sig med plejeopgaven).

I kan læse om de samtaler, vi skal have med jer, inden vi træffer en afgørelse om, hvorvidt vi vurderer jer egnet til at blive plejefamilie, og I vil også kunne se, at det altid er en individuel vurdering, om I kan godkendes – ikke to familier er ens.

I kan sende en ansøgning til os på

Tilbudsportalen  

Derudover kan I se Social- og Boligstyrelsens kortfilm, der sætter fokus på hver deres aspekt af hverdagen, når et plejebarn flytter ind i familien, fx påvirkningen af parforholdet og familiedynamikken. 

Social- og Boligstyrelsens introfilm om at være plejefamilie

 

Senest opdateret 02-07-2024