Godkendelse til særlig hurtig behandling (Fast-track)

På baggrund af en kommunal indstilling, kan socialtilsynet generelt godkende en plejefamilie indenfor 6 uger

Socialtilsynet har med socialtilsynsaftalen og reformen Børnene først, mulighed for at behandle en indstilling fra kommunen om generel godkendelse af plejefamilier via Fast-track.

Formålet med Fast-track er, at børn der er anbragt akut i en familie, ikke skal opleve et skift i anbringelsen, fordi familien ikke kan nå at få en godkendelse af tidsmæssige årsager. Processen for godkendelse er den samme som ved almindelige godkendelser, men sagsbehandlingstiden er maksimalt 6 uger. Sagsbehandlingstiden beregnes fra datoen hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om akut anbringelse af barnet.

Betingelser for godkendelse:

Vær opmærksom på, at alle betingelserne skal være opfyldt for at komme i betragtning

  • At kommunen har truffet afgørelse om akut anbringelse af et barn hos den pågældende familie
  • At kommunen forventer, at barnet skal være anbragt i længere tid end perioden for afgørelsen om akut anbringelse
  • At kommunen ikke har mulighed for at anbringe barnet i en allerede godkendt plejefamilie eller netværksplejefamilie
  • At kommunen har en forventning om, at socialtilsynet kan godkende familien, og at barnet vil kunne forblive anbragt i familien efter godkendelsen
  • At socialtilsynet er orienteret om anvendelse af ikke-godkendt plejefamilier jf. § 12, stk. 3 i barnets lov

Det er kommunerne, der skal redegøre for, at betingelserne er opfyldte.

Socialtilsyn Øst vurderer, om den enkelte indstilling lever op til kravene for behandling via Fast-track. En eventuel afvisning af indstillingen kan ikke påklages.

Indstillingsskema til Fast-track forløb

Senest opdateret 02-07-2024