Magtanvendelser

Alle former for magtanvendelser skal registreres og indberettes til Socialtilsyn Øst. Dette gælder også, hvis der er foretaget en magtanvendelse uden hjemmel i lovgivningen. 

Lovgrundlaget 

I finder relevant lovgivning, relevante bekendtgørelser og tilhørende vejledninger under Lovgivning på siden "Om os".

Indberetninger 

Skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelser findes på Socialstyrelsens hjemmeside. Det er vigtigt, at I læser skemaerne grundigt, da de både indeholder frister for indberetning og også information om, hvilke øvrige instanser, der skal indberettes til. 

Link til magtanvendelsesskemaer - Socialstyrelsens hjemmeside

Vi giver ikke en tilbagemelding på de enkelte indberetninger om magtanvendelser. Magtanvendelsen sendes til os via borger.dk eller ved at bruge vores sikre mail siksocost@holb.dk. 

Borger.dk

Brug af indberetningerne 

Vi behandler hver enkelt indberetning og den samlede anvendelse af magt i tilbuddet eller den kommunale plejefamilie. Vi vurderer, om der er grundlag for tilsynsmæssige overvejelser. Det kan fx være at anmode den kommunale plejefamilie om en redegørelse, at foretage et tilsynsbesøg eller at tage et møde med plejefamilien.   

Særligt om ikke-hjemlede magtanvendelser 

Hvis der er foretaget en magtanvendelse uden hjemmel i lovgivningen, kan det medføre påtale eller strafansvar. En sådan magtanvendelse kan fx være, at et mindsteindgreb ikke er anvendt, eller at magtanvendelsen er udført uden, at lovens betingelser for indgreb er opfyldt. I disse tilfælde skal I som plejefamilie straks sikre, at magtanvendelsen registreres, og at der sker indberetning til os. Det skal ske uden ugrundet ophold og inden for 24 timer. Vi vurderer herefter, om indberetningen giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser og konstaterer, om der er rettet henvendelse til politiet i de sager, hvor dette vurderes påkrævet. Vi kan også vælge af egen drift at rette henvendelse til politiet, hvis det ikke allerede er sket.

Er der sket en magtanvendelse uden hjemmel i gældende ret i en plejefamilie, anbefaler Socialtilsyn Øst, at vi orienteres øjeblikkeligt. Magtanvendelsen sendes til os via borger.dk eller ved at bruge vores sikre mail siksocost@holb.dk. 

 

 

Senest opdateret 02-07-2024