Ændringer og dispensationer

Hvis I som plejefamilie ønsker at ansøge om en ændring af jeres godkendelse eller at få en dispensation, skal det godkendes af Socialtilsyn Øst. 

En væsentlig ændring

Nogle ændringer i en plejefamilies godkendelse hører under ’væsentlige ændringer’. Det kan blandt andet være:

  • Hvis plejefamilien flytter
  • Hvis plejefamilien ønsker antallet af pladser udvidet
  • Hvis målgruppen ønskes ændret
  • Hvis plejefamilien skal skilles
  • Hvis der opstår alvorlig sygdom

Hvis I ønsker at ansøge om en ændring af jeres godkendelse, skal I indsende et ansøgningsskema til Socialtilsyn Øst. Ansøgningsskemaet ’Ansøgning om ændring af eksisterende plejefamilie'  finder I under Selvbetjening her på siden. 

Når vi har fået ansøgningsskemaet, vurderer vi det. Ønsker I fx at få udvidet antal pladser eller at få godkendelse til plejebørn med en højere belastningsgrad, skal vi ind og undersøge, om I har kompetencerne til at håndtere den ønskede ændring. Vi kommer ud på driftsorienteret tilsyn og laver en vurdering ud fra kvalitetsmodellen for plejefamilier. 

Herefter får I vores afgørelse. Hvis vi giver helt eller delvist afslag på jeres ansøgning, kan I klage over afgørelsen. Hvis vi herefter fastholder vores afgørelse, sendes jeres sag videre til afgørelse i Ankestyrelsen. 

Dispensationer 

En dispensation kommer – til forskel fra en ændring af godkendelsen – på tale, når det drejer sig om en ændring, der alene er tidsbegrænset. Det kan være en kortvarig anbringelse af et plejebarn, der falder uden for godkendelsen. Eller en flytning på grund af vandskade, der indebærer, at plejebarnet sammen med resten af familien midlertidigt skal bo i en campingvogn.

En afgørelse om fravigelse af godkendelse vil således have karakter af en midlertidig ændring af godkendelsen, hvor imod en væsentlig ændring, som medfører en ny godkendelse, vil have karakter af en permanent ændring af godkendelsen.

Det er ikke en forudsætning, at for at vi kan træffe afgørelse om dispensation, at I skal søge om en væsentlig ændring.

Som plejefamilie kan I klage til Ankestyrelsen, hvis I får afslag på jeres anmodning om dispensation.

Senest opdateret 02-07-2024