3+3 akutanbringelse

I sjældne tilfælde kan en kommune have brug for at anbringe et barn eller en ung i en familie, der ikke er godkendt som plejefamilie. 

I de tilfælde kan kommunen efter lov om social service visitere barnet eller den unge til en ikke-godkendt plejefamilie, der ikke er godkendt af socialtilsynet, i op til tre uger. 

Kommunen skal orientere Socialtilsyn Øst om visitationen. Hvis særlige grunde taler for det, kan vi træffe afgørelse om, at den ikke-godkendte plejefamilie må benyttes i yderligere tre uger (deraf betegnelsen 3+3 akutanbringelse).

Behov, klageadgang og visitation

Der kan være forskellige grunde til, at denne type placering kan være nødvendig. Fx kan behovet fra kommunens side om at bruge denne bestemte familie opstå, før en godkendelse er helt på plads.

Kommunen kan ansøge om forlængelse af brugen af den ikke godkendte plejefamilie i yderligere tre uger, hvis der forelægger særlige grunde. Ved vurderingen af, om en forlængelse kan gives, kan socialtilsynet f.eks. hense til om en egnet plejefamilie er ved at blive etableret, og forventes godkendt indenfor tre uger, eller oplysninger fra anbringende/visiterende kommune om, at der inden for tre uger vil blive en plads ledig i en egnet godkendt plejefamilie eller socialt tilbud.

Hvis socialtilsynet ikke imødekommer anmodningen om forlængelse fra kommunen, træffes der en afgørelse herom med klageadgang for kommunen.

Senest opdateret 02-07-2024