Orienteringsskrivelse om ansvar for registrering og ajourføring af oplysninger på Tilbudsportalen

Publiceret 02-07-2024

Socialtilsyn Øst har fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet modtaget en orienteringsskrivelse vedrørende jeres ansvar for registrering og ajourføring af oplysninger på Tilbudsportalen.

Af orienteringen fremgår det, at ministeriet ønsker at indskærpe sociale tilbuds, plejefamiliers og tilsynsførende myndigheders fælles ansvar for at sikre retvisende oplysninger på Tilbudsportalen.
I orienteringen vil I kunne læse om baggrunden for indskærpelsen, regler vedrørende indberetning, godkendelse og ajourføring af oplysninger på Tilbudsportalen.

Derudover modtager I ligeledes en oversigt over hhv. tilbuds, plejefamiliers samt tilsynsførende myndigheders ansvar i forhold til registrering og ajourføring af oplysninger på Tilbudsportalen.

Orienteringsskrivelse om ansvar ift. Tilbudsportalen

Oversigt over ansvar ift. Tilbudsportalen

 

Såfremt I har spørgsmål til ovenstående kan i henvende jer til Socialtilsyn Øst

E-mail: socialtilsynost@holb.dk eller via sikker e-mail: siksocost@holb.dk.