Indberetning af årsrapport 2023

Publiceret 24-05-2024

Indberetning af årsrapport 2023 på Tilbudsportalen – Information til private tilbud.

Alle private tilbud er forpligtede til at indberette deres årsrapport 2023 (den særlige indberetning) via Tilbudsportalen senest d. 1. juli 2024. Dette følger af § 14, stk. 2 i bekendtgørelse om socialtilsyn (BEK nr. 1490 af 06/12/2023).

Årsrapport 2023 på Tilbudsportalen

Årsrapport 2023 på Tilbudsportalen udarbejdes i overensstemmelse med § 14 i bekendtgørelse om socialtilsyn.

Årsrapporten består af økonomiske nøgletal, som skal være identiske med de oplyste økonomiske nøgletal i det reviderede årsregnskab 2023. Dernæst oplysning om sygefravær og personalegennemstrømning, samt 3 beskrivende felter, hvor tilbuddet skal beskrive det seneste og det kommende års faglige udvikling og de forventede ændringer på tilbuddet i det kommende år.

Guide til årsrapport på Tilbudsportalen

Guide til indberetning af årsrapport på Tilbudsportalen er vedhæftet i mailen. Det er særligt væsentligt at I orienterer jer i guiden i forhold til oplysninger om sygefravær og personalegennemstrømning forud for indsendelse af årsrapport på Tilbudsportalen.

Vi kan i den forbindelse oplyse at der ikke er krav om decimaler i nøgletallet ”Personalegennemstrømning opgjort i procent”.

Indberet årsrapport 2023 i en separat sag på Tilbudsportalen

Tilbudsportalens opsætning medfører at en sag kun kan godkendes på Tilbudsportalen såfremt alle oplysninger i sagen kan godkendes. Derfor anmoder vi jer om at indsende årsrapport 2023 på Tilbudsportalen i en separat sag. Dette for at undgå unødvendig lang sagsbehandlingstid med at få godkendt årsrapport 2023 på Tilbudsportalen.

Guide til indberetning af årsrapport nøgletal på Tilbudsportalen

Senest opdateret 24-05-2024