Andre

Socialtilsynets tilsyn skal tilrettelægges, så det ikke overlapper med andre tilsyns myndighedsopgaver / myndighedsansvar– f.eks Styrelsen for Patientsikkerhed, SKAT, Arbejdstilsynet, Datatilsynet og de mange andre tilsyn med sociale døgntilbud, herunder politiet. 

Hvis Socialtilsyn Øst i sin tilsynsvirksomhed bliver opmærksom på uhensigtsmæssige forhold, der hører under et andet tilsyn, skal vi gøre dette andet tilsyn opmærksom på vores bekymring. 

Vi har ikke pligt til at følge op på, om det ansvarlige tilsyn undersøger sagen nærmere. Men hvis det bekymrende forhold har betydning for vores samlede vurdering af et socialt tilbuds kvalitet, vil vi anmode det sociale tilbud eller det ansvarlige tilsyn om dokumentation for, at det ansvarlige tilsyn har tilset, at de bekymrende forhold vurderet og bragt i orden, hvis det ansvarlige tilsyn fandt anledning til bekymring. Dette vil fremgå af den tilsynsrapport, vi udarbejder efter et tilsynsbesøg.

Senest opdateret 02-07-2024