Informationsbrev til private tilbud og revisorer – Årsregnskab 2023

Publiceret 22-01-2024

Socialtilsyn Øst har udarbejdet nyt informationsbrev til private tilbud og revisorer om årsregnskab 2023 og tilhørende revisionsprotokollat.

Socialtilsyn Øst har udarbejdet nyt informationsbrev til private tilbud og revisorer om årsregnskab 2023 og tilhørende revisionsprotokollat.

Formålet med informationsbrevet er at informere og skabe klarhed om krav og anbefalinger i forhold til bekendtgørelse nr. 2664 af 28/12/2021 - om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder, omfattet af lov om socialtilsyn. Dernæst er formålet at skabe en mere ensartet struktur og systematik i årsregnskaberne, og tilhørende revisionsprotokollater, på væsentlige områder, som særligt har betydning for socialtilsynets indsigt i tilbuddenes økonomi. 

Informationsbrev til private tilbud og revisorer - Årsrapport 2023

Senest opdateret 13-06-2024