Spring til indhold

Økonomi og indberetning

Socialtilsyn Øst fører økonomisk tilsyn med sociale tilbud. Ifølge lov om socialtilsyn skal vi vurdere den økonomiske kvalitet ud fra, om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, om der er sammenhæng mellem pris og kvalitet i forhold til målgruppen, og om der er gennemsigtighed i økonomien.

Alle sociale tilbud har pligt til at aflevere årsrapport bestående af nøgletal og beskrivende felter på Tilbudsportalen og budget for det kommende år, der skal indberettes på Tilbudsportalen. Revisor for private sociale tilbud har herudover pligt til at indsende revideret årsregnskab (inkl. revisionsprotokollat)

Se dokumentet ’Frister for indsendelse af budget, årsrapport og årsregnskab’ i boksen til højre med relevante datoer for indsendelse/upload af oplysninger.

Dialogen med jer

Vi skal godkende jeres budget. Når budgettet er indberettet på Tilbudsportalen, kontakter vi jer, hvis vi har spørgsmål. Socialtilsyn Øst skal ikke godkende årsregnskab/årsrapporter, men vi kontakter jer, hvis materialet giver anledning til spørgsmål.

I eller jeres revisorer er altid velkomne til at ringe eller skrive til os, hvis I har spørgsmål.

Særligt for fonde og selvejende institutioner

Ifølge lov om socialtilsyn skal Socialtilsyn Øst godkende alle væsentlige, økonomiske dispositioner for sociale tilbud, der er organiseret som fonde og selvejende institutioner. Kontakt os derfor, hvis I overvejer at foretage sådanne dispositioner.

Særlig for private, sociale tilbud

Private sociale tilbud og deres revisorer er omfattet af ’Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn’.

 

 Feedback

Sidst opdateret

28.06.2021

Ansvarlig redaktør

Heidi Mødekjær