Spring til indhold

Skemaer til indberetning af magtanvendelse

Her kan du hente skemaer til indberetning af magtanvendelse i sociale tilbud på børne- og unge området og voksenområdet samt for specialiserede plejefamilier. Skemaerne udfyldes og sendes som digitalpost via www.virk.dk eller www.borger.dk.

Skema til indberetning af magtanvendelse på voksenområdet

Skema til indberetning af magtanvendelse på børne- og ungeområdet

FAQ på magtanvendelsesområdet

 

 Feedback

Sidst opdateret

29.03.2023

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen