Spring til indhold

Ansøg om godkendelse som pleje- eller aflastningsfamilie

På denne side, kan I blandt andet læse om, hvordan I tilmelder jer et grundkursus, hvor I udfylder og indsender en ansøgning og om hvordan godkendelsesprocessen forløber.

En godkendelsesproces starter med tilmelding til det lovpligtige grundkursus. Hvis du søger om godkendelse med en partner, skal I deltage i kurset sammen.

Hvis I ikke kan deltage i de grundkurser, som ligger i tilmeldingen, skal I vente med at ansøge. Der vil løbende blive tilbudt flere kurser. Se kursusplanen under ”Læs mere” i højre side.

Vi anbefaler, at I deltager i et af vores informationsmøder for kommende plejefamilier, hvor I får mere at vide om, hvad vi lægger vægt på hos en familie, der ønsker at blive godkendt som pleje- eller aflastningsfamilie. Læs mere om informationsmøderne og tilmelding.

Trin 1: Tilmelding til grundkursus

Næste trin er udfyldelse og indsendelse af ansøgningsskemaet via Tilbudsportalen. På Tilbudsportalen står, hvilke bilag I skal uploade i forbindelse med ansøgningen.

Det kan være aktuelt at indhente andre oplysninger, herunder helbredsoplysninger og oplysninger fra jeres kommune. I disse situationer vil I blive bedt om samtykke. Det er vigtigt, at alle oplysninger udfyldes og relevante bilag uploades, da disse indgår i godkendelsesprocessen.

Trin 2: Ansøg på Tilbudsportalen

Kort tid efter, at tilmeldingen til grundkurset og ansøgningen er modtaget, kommer der en anmodning i jeres e-Boks til alle i husstanden på 15 år og herover, om at I hver især skal godkende, at vi indhenter straffe- og børneattester på jer. Det betyder, at alle i husstanden på 15 år og over skal have deres egen e-Boks. Anmodningerne ligger kun i jeres e-Boks i 14 dage, hvorefter de bliver forældet og afvist. Det er derfor vigtigt at holde øje med sin e-Boks og hjælpe unge i huset med at gøre det samme. 

Når alle indledende oplysninger er modtaget, starter den egentlige behandling af jeres ansøgning.

Formålet med godkendelsesprocessen

Der er flere formål med processen.

  • I skal have tilstrækkelig viden om livet som plejefamilie til at kunne tage kvalificeret stilling til jeres ønske om at blive plejefamilie.
  • Socialtilsyn Øst skal lære jer så meget at kende, at vi kan vurdere jeres egnethed til at blive plejefamilie.
  • I skal forberedes til opgaven som plejefamilie.

Afklaring af hvilke plejebørn (antal og udfordringer), der matcher jeres kompetencer og ønsker.

Godkendelsesrammen

GodkendelsesprocessenFeedback

Sidst opdateret

02.12.2022

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen