Spring til indhold

Øvrige socialtilsyn, Socialstyrelsen og Ankestyrelsen

Vi har et tæt samarbejde med de øvrige socialtilsyn og med Socialstyrelsen, der følger de fem socialtilsyns praksis og understøtter deres godkendelses- og tilsynsopgave med vejledning og materiale. Vi følger herudover de principafgørelser, Ankestyrelsen kommer med ift. socialtilsynenes praksis.

Vi er finansieret dels af de omkostningsbestemte takster, sociale tilbud betaler for at blive godkendt og få ført tilsyn, og dels af objektivt udregnede indtægter fra kommunerne til dækning af godkendelse og tilsyn af plejefamilier. Feedback

Sidst opdateret

05.07.2022

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen