Spring til indhold

Kvalitetsmodel og Tilbudsportalen

Til vurdering af tilbuddenes og plejefamiliernes kvalitet benytter vi den kvalitetsmodel for henholdsvis plejefamilier og sociale tilbud, som fremgår af bekendtgørelsen vedr. lov om socialtilsyn. Vi anvender både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg og udarbejder tilsynsrapporter, som hovedkonklusion for tilbud offentliggøres tilsynsrapporterne på Tilbudsportalen. Konklusioner for plejefamiliers tilsynsrapporter vil via Tilbudsportalen være tilgængelige for kommunerne, men ikke for offentligheden.

Socialtilsynet kan ved manglende kvalitet i tilbud og plejefamilier udstede sanktioner som påbud og skærpede tilsyn – og kan i sidste instans fratage en plejefamilie eller tilbud dets godkendelse. 

Se kvalitetsmodellerne på Socialstyrelsens hjemmeside.Feedback

Sidst opdateret

24.02.2023

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen