Spring til indhold

Indberetning af årsrapport 2023 på Tilbudsportalen – Information til private tilbud

24.05.2024

Alle private tilbud er forpligtede til at indberette deres årsrapport 2023 (den særlige indberetning) via Tilbudsportalen senest d. 1. juli 2024. Dette følger af § 14, stk. 2 i bekendtgørelse om socialtilsyn (BEK nr. 1490 af 06/12/2023).

Årsrapport 2023 på Tilbudsportalen

Årsrapport 2023 på Tilbudsportalen udarbejdes i overensstemmelse med § 14 i bekendtgørelse om socialtilsyn.

Årsrapporten består af økonomiske nøgletal, som skal være identiske med de oplyste økonomiske nøgletal i det reviderede årsregnskab 2023. Dernæst oplysning om sygefravær og personalegennemstrømning, samt 3 beskrivende felter, hvor tilbuddet skal beskrive det seneste og det kommende års faglige udvikling og de forventede ændringer på tilbuddet i det kommende år.

Guide til årsrapport på Tilbudsportalen

Guide til indberetning af årsrapport på Tilbudsportalen er vedhæftet i mailen. Det er særligt væsentligt at I orienterer jer i guiden i forhold til oplysninger om sygefravær og personalegennemstrømning forud for indsendelse af årsrapport på Tilbudsportalen.

Vi kan i den forbindelse oplyse at der ikke er krav om decimaler i nøgletallet ”Personalegennemstrømning opgjort i procent”.

Indberet årsrapport 2023 i en separat sag på Tilbudsportalen

Tilbudsportalens opsætning medfører at en sag kun kan godkendes på Tilbudsportalen såfremt alle oplysninger i sagen kan godkendes. Derfor anmoder vi jer om at indsende årsrapport 2023 på Tilbudsportalen i en separat sag. Dette for at undgå unødvendig lang sagsbehandlingstid med at få godkendt årsrapport 2023 på Tilbudsportalen.

Guide til indberetning af årsrapport nøgletal på TilbudsportalenFeedback

Sidst opdateret

24.05.2024

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen